Ana içeriğe geç

Metin Nesnesi - AJAX/Webview

Metin nesneleri, düzende metin bilgilerini veya bir resmi görüntülemek için kullanılabilir.

Metin Nesnesi: Nesne Menüsü

Bir sayfa nesnesine sağ tıklanarak veya nesne başlığındaki (gösteriliyorsa) Menu simgesine tıklanarak, nesne menüsü bir bağlam menüsü olarak açılabilir.

Menüdeki komutlar QlikView içinden WebView'in kullanılıp kullanılmadığına veya belgenin web tarayıcısında açılıp açılmadığına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Menü aşağıdaki komutları içerir:

Nesne menüsü komutları
Komutu Açıklama
Özellikler...

Özellikler diyalog penceresini açar.

Notlar

Geçerli nesneyle ilgili not oluşturmayı ve paylaşmayı sağlar.

Kopyala

Seçili sayfa nesnelerini panoya kopyalar. Bu fonksiyon, sadece sayfa nesnelerini kopyalar, veri veya resimleri kopyalamaz.

Sil

Seçilen nesneyi sayfadan kaldırır.

Metin Nesnesi Özellikleri

Özellikler diyalog penceresini açmak için Özellikler seçeneğini Nesne menüsünden seçin. Eğer Özellikler komutu gri renkteyse muhtemelen özellik değişikliği gerçekleştirmek için ayrıcalığınız yoktur.

Metin

Metin nesnesinin görüntülemesi gereken metni girin. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için Function simgesine tıklayın.

Eylemler

Eylem eklemek için Add öğesine tıklayın. Yeni eyleme yönelik Eylem Ayarları açılan penceresi hemen açılır. Ayrıca, aşağı açılan menüden eylem seçilebilir ve düzenlemek için Settings öğesine de tıklanabilir. Move simgesi, listedeki öğeleri taşır. Remove simgesi, öğeleri listeden kaldırır.

Eylem Ayarları Açılan Penceresi

Şu seçenekler kullanılabilir durumdadır:

 • Tür: Aşağı açılan listede bir Tür seçin.
 • Alt Tür: Aşağı açılan listede bir Alt tür seçin. Kullanılabilir alt türler seçilen Eylem Türü'ne göre değişir.

Eylemlerin Türleri ve Eylemler

Seçim:

 • Alanda Seç: Belirtilen değerleri ve alanları seçer. Arama Metni içinde, bir arama maskesi belirtebilirsiniz; örneğin (A|B) hem A'yı hem de B'yi seçer.
 • Hariç Tutulanı Seç: Belirtilen alandaki hariç değerleri seçer.
 • Olasıyı Seç: Belirtilen alandaki olası değerleri seçer.
 • Seçimi Değiştir: Geçerli seçim ile belirtilen Alan ve Arama Metni arasında geçiş yapar. Arama Metni içinde, bir arama maskesi belirtebilirsiniz; örneğin (A|B) hem A'yı hem de B'yi seçer.
 • İleri: Seçimler listesinde bir adım ileri gider.
 • Geri: Seçimler listesinde bir adım geri gider.
 • Pareto Seçimi: Bir ifadeye veya yüzde değerine dayanarak, belirtilen alanda bir pareto seçimi yapar. Bu tür bir seçim, genellikle 80/20 kuralına göre, bir hesaplamaya en fazla katkı sağlayan öğeleri seçmek için kullanılır. Örneğin, cironun %80'ine en çok katkı sağlayan müşterileri bulmak için, Customer alan olarak; sum(Turnover) ifade olarak ve 80 yüzde olarak kullanılmalıdır.
 • Alanı Kilitle: Belirtilen alandaki seçimleri kilitler.
 • Tümünü Kilitle: Tüm alanlardaki tüm değerleri kilitler.
 • Alanın Kilidini Kaldır: Belirtilen alandaki seçimlerin kilidini kaldırır.
 • Tümünün Kilidini Kaldır: Tüm alanlardaki tüm değerlerin kilidini kaldırır.
 • Tümünün Kilidini Kaldır ve Tümünü Temizle: Tüm alanlardaki tüm değerlerin kilidini kaldırır ve tüm seçimleri temizler.
 • Diğer Alanları Temizle: Belirtilen alan dışındaki tüm ilgili alanları temizler.
 • Tümünü Temizle: Kilitli seçimler hariç tüm seçimleri temizler.
 • Alanı Temizle: Belirli bir alanı temizler.

Düzen

 • Nesneyi Etkinleştir: Nesne Kimliği tarafından belirtilen nesneyi etkinleştirir. Bu fonksiyon Ajax istemcisinde çalışmaz.
 • Sayfayı Etkinleştir: Sayfa Kimliği tarafından belirtilen sayfayı etkinleştirir.
 • Sonraki Sayfayı Etkinleştir: Belgede bir sonraki sayfayı açar.
 • Önceki Sayfayı Etkinleştir: Belgede bir önceki sayfayı açar.
 • Nesneyi En Küçük Duruma Getir: Nesne Kimliği tarafından belirtilen nesneyi en küçük duruma getirir.
 • Nesneyi En Büyük Duruma Getir: Nesne Kimliği tarafından belirtilen nesneyi en büyük duruma getirir.
 • Nesneyi Geri Yükle: Nesne Kimliği tarafından belirtilen nesneyi geri yükler.

Seçim İmi

 • Seçim İmi Uygula: Seçim İmi Kimliği tarafından belirlenen bir seçim imini uygular. İki seçim imi aynı kimliğe sahipse, belge seçim imi uygulanır. Sunucu seçim imini uygulamak için Server\bookmarkID öğesini belirleyin. 
 • Seçim İmi Oluştur: Geçerli seçimden bir seçim imi oluşturur. Seçim İmi Kimliği ve Seçim İmi Adı öğelerini belirtin. Gizli bir seçim imi oluşturmak için Gizli seçeneğini belirleyin.
 • Seçim İmini Değiştir: Seçim İmi Kimliği tarafından belirtilen seçim imini geçerli seçimle değiştirir.

Yazdır

 • Nesneyi Yazdır: Nesne Kimliği tarafından belirtilen nesneyi yazdırır. Nesnenin varsayılan yazıcı dışında başka bir yazıcıya gönderilmesi gerekirse Yazıcı adı'nı belirtin. (Belge ve sayfa tetikleyicisi olarak kullanılamaz.)
 • Sayfayı Yazdır: Sayfa Kimliği tarafından belirtilen sayfayı yazdırır. (Belge ve sayfa tetikleyicisi olarak kullanılamaz.) Bu fonksiyon, AJAX istemcisinde çalışmaz.
 • Raporu Yazdır: Rapor Kimliği tarafından belirtilen raporu yazdırır. Raporun varsayılan yazıcı dışında başka bir yazıcıya gönderilmesi gerekirse, Yazıcı Adı'nı belirtin. Windows yazdırma diyalog penceresinin gösterilmesini istiyorsanız, Yazdırma Diyaloğu Penceresini Göster onay kutusunu işaretleyin. (Belge ve sayfa tetikleyicisi olarak kullanılamaz.)

Harici

Bazı istemciler bu ayarı yönetemeyebilir!

 • Dışarı Aktar: Belirli bir alanlar kümesini içeren bir tabloyu dışarı aktarır; ancak yalnızca yapılan seçime göre uygulanabilir olan kayıtlar dışarı aktarılır. Eylem Ayarlarını Dışarı Aktar diyalog penceresini açmak için, Eylemler sayfasındaki Kurulum düğmesine tıklayın. Belge ve sayfa tetikleyicisi olarak kullanılamaz.

  Not: Bu fonksiyon AJAX istemcisinde çalışmaz.
 • Başlat: Harici bir programı başlatır. Eylemler diyalog penceresinde şu ayarlar yapılandırılabilir:
  • Uygulama: Başlatılması gereken uygulamayı bulmak için Gözat... düğmesine tıklayın. (Belge ve sayfa tetikleyicisi olarak kullanılamaz.)
  • Dosya Adı: Yukarıda belirtilen uygulamayla açılması gereken dosyanın yolunu girin. (Belge ve sayfa tetikleyicisi olarak kullanılamaz.)
  • Parametreler: Uygulamanın başlatılacağı komut satırı için parametreleri belirtin. (Belge ve sayfa tetikleyicisi olarak kullanılamaz.)
  • Çalışma Dizini: Başlatılacak uygulama için çalışma dizinini belirler. (Belge ve sayfa tetikleyicisi olarak kullanılamaz.)
  • QlikView kapatıldığında uygulamadan çık: QlikView kapatıldığında uygulamayı kapanmaya zorlar. (Belge ve sayfa tetikleyicisi olarak kullanılamaz.)
  • Not: Bu fonksiyon AJAX istemcisinde çalışmaz.
 • URL Aç: Başka bir QlikView belge içinden (belge zinciri) bir QlikView belgeye URL açmak için URL Aç kullanabilirsiniz. Bu ayar, URL'yi varsayılan web tarayıcısında açar. Bu işlev, belge ve sayfa tetikleyici olarak kullanılamaz. URL Aç kullanılıyorsa, belge adını eylem dizesine küçük harflerle girdiğinize emin olun.
  Mümkün olduğunda, URL Aç yerine QlikView Belgesi Aç kullanın.
 • QlikView Belgesi Aç: Başka bir QlikView belge içinden (belge zinciri) bir QlikView belge açmak için QlikView Belge Aç kullanabilirsiniz. Bu işlev belge veya sayfa tetikleyici olarak kullanılamaz. Daha fazla bilgi için bkz. Belge zincirleme örnekleri.

 • Makroyu Çalıştır: Çalıştırılacak makronun yolunu ve adını girin. Daha sonra Modül Düzenle diyalog penceresinde bir makronun düzenlenebileceği bir adı veya dinamik güncelleştirme için bir hesaplanan ifadeyi girin.
 • Değişkeni Ayarla: Belirtilen değişkene bir değer atar.
 • Bilgiyi Göster: Alan tarafından belirtilen bir alan için metin dosyası veya resim gibi ilişkilendirilmiş bilgi gösterir. Bu fonksiyon AJAX istemcisinde çalışmaz.
 • Bu Belgeyi Kapat: Etkin QlikView belgesini kapatır.
 • Yeniden Yükle: Geçerli belgede bir yeniden yükleme gerçekleştirir. Bu fonksiyon hem AJAX istemcisinde hem de IE eklentisinde çalışmaz.
 • Dinamik Güncelleştirme: Geçerli anda yüklenen belgede verilerin dinamik güncelleştirmesini gerçekleştirir. Dinamik güncelleştirmenin deyimi, Deyim alanına girilmelidir.
  Dinamik Güncelleştirmenin amaçlanan kullanımı, QlikView Yöneticisinin, belgede bir yeniden yükleme çalıştırmadan, bir QlikView belgesine tek bir kaynaktan sınırlı miktarda veri beslemesine izin verir. Analiz, QlikView Server'a birden fazla istemcinin bağlanmasıyla gerçekleştirilebilir.

  Not: Yüklenen bilgiler yalnızca RAM'de saklanır; bu nedenle belgede bir yeniden yükleme gerçekleştirilirse, Dinamik Güncelleştirme kullanarak eklenen veya güncelleştirilen tüm veriler kaybolur.

  Aşağıdaki dilbilgisi, Dinamik Güncelleştirme özelliğiyle birlikte kullanılabilecek olası deyimleri ve bileşenlerini açıklar:

  • statements ::= statement { “;” statement }
  • statement ::= insert_statement | update_statement | delete_statement | begin_transaction_statement | commit_transaction_statement
  • insert_statement ::= "INSERT" "INTO" ("*" | table_name) field_list "VALUES" value_list {"," value_list} ["KEY" ["AUTO" | (" (" field_list ")")] ["REPLACE" (["WITH" "ONE"] | "EACH") ]]
  • update_statement ::= "UPDATE" ("*" | table_name) set_clause {"," | set_clause} "WHERE" condition ["AUTO" "INSERT"]
  • delete_statement ::= "DELETE" "FROM" ("*" | table_name] "WHERE" condition
  • begin_transaction_statement ::= "BEGIN" ("TRANSACTION" | "TRAN") [trans_name]
  • commit_transaction_statement ::= "COMMIT" ["TRANSACTION" | "TRAN"] [trans_name]
  • table_name ::= identifier | quoted_name
  • field_list ::= "(" field_name {"," field_name} ")"
  • value_list ::= "("value {"," value} ")"
  • set_clause ::= "SET" field_name "=" any_valid_non_aggregated_qlikview_expression
  • field_name ::= identifier | quoted string
  • value ::= identifier | any_qlikview_number | quoted string
  • condition ::= any_valid_non_aggregated_qlikview_expression
  • identifier ::= any_qlikview_identifier
  • quoted_string ::= "[" [^]]+ "]"

  Example:  

  UPDATE AbcTable SET Discount = 123 WHERE AbcField=1

  Not: Bu özelliği kullanmak için, hem Belge hem de Sunucu üzerinde Dinamik Güncelleştirmeye izin verilmelidir.

Belge zincirleme örnekleri

Belge zinciri oluşturmak için QlikView Belgesi Aç'ı kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki ayarlar uygulanabilir:

 • Durum aktar: Seçimleri orijinal belgeden hedef belgeye aktarmak için. Hedef belgede ilk olarak seçimler temizlenecektir.

 • Durumu geçerli öğenin üzerine uygula: Hedef belgenin seçimlerini korumak ve orijinal belgenin seçimlerini bunların üzerine uygulamak için.

  Not: İki belgede yapılan seçimler çakışıyorsa Durumu geçerli öğenin üzerine uygula kullanmak beklenmeyen sonuçlar döndürebilir.

 • Aynı pencerede aç: AJAX ZFC istemcisini kullanırken, yeni belgeyi aynı tarayıcı sekmesinde açmak için.

  Not: QlikView Plug-In kullanılırken, QlikView Belgesi Aç eylemi etki alanı dışındaki kullanıcılar için desteklenmez.

QlikView belgeleri: Hedef dosyanın uzantısı dahil edilmelidir. Zincirli belgeler aynı klasör yapısında (bağlama) depolandığı sürece bir QlikView belgesinden diğerine gitmek için göreli yollar tüm istemcilerde desteklenir.

Aşağıdaki örneklerde dosya yolunun hedef dosyaya nasıl yazılacağı gösterilmektedir:

Örnek: Aynı klasör yapısında (aynı bağlama) bulunan dosya.

 • Hedef dosya aynı klasördeyse:
  DestinationDoc.qvw

 • Hedef dosya bir alt klasördeyse:
  SubFolder/DestinationDoc.qvw

 • Hedef dosya bir üst klasördeyse:
  ../DestinationDoc.qvw

 • Hedef dosya bir üst ve paralel klasördeyse:
  ../ParallelFolder/DestinationDoc.qvw

Örnek: Farklı klasör yapısında (farklı bağlama) bulunan dosya. Farklı bağlamalar arasında göreli yol sadece Ajax istemcide desteklenmektedir.

 • Hedef dosya farklı bağlamadaysa:
  ../DifferentMount/DestinationDoc.qvw

Örnek: Bir QlikView belgesine gelmek için bağlama yolunu kullanma. Yolu bağlanmış klasörlere ayarlama sadece Ajax istemcide desteklenmektedir.

 • Hedef dosya aynı bağlanmış klasördeyse:
  \Mount\DestinationDoc.qvw

 • Hedef dosya farklı bir bağlanmış klasördeyse:
  \DifferentMount\DestinationDoc.qvw

  Not: Bağlı klasörlerle belge zincirleme, QlikView Plug-In ile çalışmaz.

Örnek: Bir QlikView belgesine gelmek için mutlak yolu kullanma. Belge zincirleme için mutlak yolların kullanımı Ajax istemcide ve QlikView Desktop'de desteklenir.

 • Yerel Kök klasör veya bağlamaya mutlak yol:
  C:\...\DestinationDoc.qvw

 • Bir Ağ Paylaşımına mutlak yol:
  \\SharedStorage\...\DestinationDoc.qvw

Qlik Sense Cloud hub'ındaki QlikView uygulamaları: Yola değil, AppId'ye ihtiyacınız vardır. Uygulamaların QlikView Desktop içinde hazırlanması ve güncellenmesi gerekir. AppId, uygulama hub'da açıkken URL'de bulunur.

Örnek

URL https://qcs.us.qlikcloud.com/qv/opendoc.htm?document=1cc71b323f172f93a8121ce1456cdg ise. AppId 1cc71b323f172f93a8121ce1456cdg olur.

 

Metin Nesnesi Özellikleri: Sunum

Temsil

Metin nesnesindeki metin, bellekteki veya diskteki bir resim referansı olarak yorumlanabilir. Metin seçildiğinde, metin nesnesinin içeriği her zaman metin olarak yorumlanır ve görüntülenir. Resim seçildiğinde, QlikView metin içeriğini resim referansı olarak yorumlamaya çalışır. Referans, diskte veya qvw belgesinin içinde bulunan resim dosyasına giden yol olabilir. Bu ayrıca, resim bilgilerini içeren alanla bağlantılı bilgi işlevi de olabilir. QlikView metin içeriklerini resme yönelik geçerli bir referans olarak yorumlayamazsa, metnin kendisi görüntülenir. Açılan pencereyi açmak için Settings öğesine tıklayın.

Biçimlendirme

Aşağıdaki biçimlendirme seçenekleri kullanılabilir:

 • Uzatma Yok: Resmi yaymadan görüntüler. Bu, resmin bölümlerinin görünmez olmasına veya nesnenin yalnızca bir bölümünün doldurulmasına neden olabilir.
 • Doldur: Resim, en boy oranı korunmadan, nesne alanına sığdırılacak şekilde uzatılır.
 • En Boy Oranını Koru: Resim, en boy oranı korunarak, nesne alanını doldurmak üzere mümkün olduğunca uzatılır.
 • En Boy Oranına Göre Doldur: Resim, en boy oranı korunarak, her iki yönden nesne alanını doldurmak üzere uzatılır.

Yatay

Metnin veya resmin Sol, Orta veya Sağ hizalaması.

Dikey

Metnin veya resmin Üst, Orta veya Alt hizalaması.

Metin Kenar Boşlukları

Metin nesnesinin dış sınırları ile metnin kendisi arasındaki kenar boşluğunu ayarlar.

Yatay Kaydırma Çubuğunu Göster

Bu onay kutusu işaretlenmişse, metin içeriği sağlanan alanda görüntülenemeyecek kadar geniş olduğunda, metin nesnesine yatay kaydırma çubuğu eklenir.

Dikey Kaydırma Çubuğunu Göster

Bu onay kutusu işaretlenmişse, metin içeriği sağlanan alanda görüntülenemeyecek kadar uzun olduğunda, metin nesnesine dikey kaydırma çubuğu eklenir

Arka Plan Stili

Renk

Arka planı düz renk ya da gradyan olarak ayarlar. Rengi seçmek için Caption color öğesine tıklayın.

Resim

Resmi arka plan olarak ayarlar. Resme gitmek için Add image öğesine tıklayın. Resim açılan penceresini açmak için Settings öğesine tıklayın.

 • Uzatma Yok: Resmi yaymadan görüntüler. Bu, resmin bölümlerinin görünmez olmasına veya nesnenin yalnızca bir bölümünün doldurulmasına neden olabilir.
 • Doldur: Resim, en boy oranı korunmadan, nesne alanına sığdırılacak şekilde uzatılır.
 • En Boy Oranını Koru: Resim, en boy oranı korunarak, nesne alanını doldurmak üzere mümkün olduğunca uzatılır.
 • En Boy Oranına Göre Doldur: Resim, en boy oranı korunarak, her iki yönden nesne alanını doldurmak üzere uzatılır.
 • Yatay: Sol, Ortalanmış veya Sağ hizalama.
 • Dikey: Üst, Ortalanmış veya Alt hizalama.
 • Şeffaflık: Değer girerek veya sürgüyü sürükleyerek şeffaflık seviyesini ayarlayın. %100 değerinde, arka plan tamamen şeffaf olur.

Arka Plan Şeffaflığı

Metin nesnesi arka planının şeffaflık derecesini ayarlar. %100 değerinde, arka plan tamamen şeffaf olur.

Daha Fazla.../Daha Az...

Ek sekmeleri içeren açılır bölümü genişletmek/daraltmak için bu düğmeye tıklayın.

Stiller

Sunum stilleri
SeçenekAçıklama
Metin Metin rengini ayarlamak için Font color öğesine tıklayın. Yazı tipi türünü ayarlamak için Font öğesine tıklayın.
Başlık Yazı Tipi

Başlık yazı tipini ayarlamak için Font öğesine tıklayın.

Etkin BaşlıkEtkin başlığın arka plan rengini ayarlamak için Caption color öğesine tıklayın. Metin rengini ayarlamak için Font color öğesine tıklayın.
Etkin Olmayan BaşlıkEtkin olmayan başlığın arka plan rengini ayarlamak için Caption color öğesine tıklayın. Metin rengini ayarlamak için Font color öğesine tıklayın.
Kenarlık KullanSayfa nesnesinin çevresinde kenarlık kullanmak için bu onay kutusunu işaretleyin. Kenarlık rengini ayarlamak için Caption color öğesine tıklayın.
Kenarlık GenişliğiGiriş alanında kenarlık genişliğini belirleyin veya sürgüyü istenilen değere sürükleyin. Genişlik, piksel cinsinden belirtilir.
Yuvarlak KöşelerYuvarlak Köşeler açılan penceresini açmak için Settings öğesine tıklayın.
Not:

Yuvarlak Köşeler yalnızca Gelişmiş Stil Oluşturma Modu'nu seçtiyseniz kullanılabilir (Belge Özellikleri: Genel içinde bulunur).

Köşeler için Sabit veya Bağıntılı yuvarlaklığı seçin ve hangi köşelerin etkileneceğini belirtin. Ayrıca, değer girerek Kare olma durumu'nu da seçin.

Metin Nesnesi Özellikleri: Başlık

Başlık

 • Etiket: Metin kutusuna, sayfa nesnesinin başlığında gösterilecek bir başlık girebilirsiniz. Etiket ayarlanmamışsa, Başlığı Göster öğesinin seçilmiş olması durumunda alanın adı kullanılır.

 • Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir.

  İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için Function simgesine tıklayın.

 • Başlığı Göster: Bu seçenek işaretlendiğinde, sayfa nesnesinin en üst kısmına bir başlık çizilir. Liste kutuları ve diğer "kutu nesneleri" için seçenek varsayılan olarak açık olur; ancak düğmeler, metin nesneleri ve çizgi/ok nesneleri için açık olmaz.

 • Başlık Hizalaması: Sol, Ortalanmış veya Sağ olabilir.

 • Çok Satırlı Başlık (Sözcük Kaydırma): Bu seçenek işaretlenirse, metin iki veya daha fazla satırda görüntülenir.

 • Satır Sayısı: Başlık için birden çok satıra izin veriliyorsa, satır sayısını giriş alanında belirtin veya sürgüyü istenen sayıya sürükleyin.

 • Başlık Hizalaması: Üst, Ortalanmış veya Alt olabilir.

Daha Fazla.../Daha Az...

 • Menü: Nesne menüsünü açar.
 • Temizle: Etkin sayfa nesnesindeki tüm geçerli seçimleri temizler.
 • Yazdır:  Seçilen sayfa nesnelerini başka bir tarayıcı penceresinde tablo biçiminde açar. Bazı istemciler bu ayarı yönetemeyebilir!
 • Verileri Kopyala: Sayfa nesnesindeki alan değerlerini kopyalar. Bazı istemciler bu ayarı yönetemeyebilir!
 • Resmi Panoya Kopyala: Sayfa nesnesini resim olarak Pano'ya kopyalar. Bazı istemciler bu ayarı yönetemeyebilir!
 • Excel'e Gönder: Olası (seçilen dahil) değerleri, çalışmıyor olması durumunda otomatik olarak başlatılan Microsoft Excel'e dışarı aktarır. Dışarı aktarılan değerler, yeni Excel çalışma sayfasında bir sütun olarak görünür. Bu özelliğin çalışması için bilgisayarda Microsoft Excel 2007 veya daha yeni bir sürümü yüklü olmalıdır. Bazı istemciler bu ayarı yönetemeyebilir!
 • En Küçük Duruma Getirmeye İzin Ver: Bu seçenek işaretlendiğinde, nesnenin en küçük duruma getirilebilir olması koşuluyla sayfa nesnesinin pencere başlığında bir en küçük duruma getir simgesi görüntülenir. Bu, ayrıca, nesnenin başlığına çift tıklanarak en küçük duruma getirilmesini mümkün kılar.
 • Otomatik Olarak En Küçük Duruma Getir: Bu seçenek, En Küçük Duruma Getirmeye İzin Ver öğesi işaretlendiğinde kullanılabilir hale gelir. Aynı sayfa üzerindeki birkaç sayfa nesnesi için Otomatik Olarak En Küçük Duruma Getir öğesi işaretlendiğinde, biri hariç tümü istendiği zaman otomatik olarak en küçük duruma getirilir. Bu, örneğin, aynı sayfa alanında birkaç grafiğin dönüşümlü olarak görüntülenmesi için kullanışlıdır.
 • En Küçük Duruma Getirmeye İzin Ver: Bu seçenek işaretlendiğinde, nesnenin en büyük duruma getirilebileceğini belirtecek şekilde, sayfa nesnesinin pencere başlığında bir en büyük duruma getir simgesi görüntülenir. Bu, ayrıca, nesnenin başlığına çift tıklanarak en büyük duruma getirilmesini mümkün kılar. En Küçük Duruma Getirmeye İzin Ver ve En Büyük Duruma Getirmeye İzin Ver öğelerinin her ikisi de işaretlendiğinde, çift tıklama işlemi nesnenin en küçük duruma getirilmesini etkiler.
 • Yardım Metni: Burada, açılan pencerede görüntülenecek yardım metnini girebilirsiniz. Bu seçenek, belge seviyesinde kullanılamaz. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için Function simgesine tıklayın.
  Örneğin, sayfa nesnesinin açıklaması girilebilir. Nesnenin pencere başlığına yardım simgesi eklenir. Fare imleci simgenin üzerinde olduğunda, metin açılan pencerede görüntülenir.
 • Hızlı Tür Değişimi: Burada, grafik türleri arasında geçişi etkinleştirebilirsiniz. Tüm nesneler için kullanılabilir durumda değildir. Açılan pencereyi açmak için Settings öğesine tıklayın.
 • Hızlı Tür Ayarları Açılan Penceresi: Hızlı tür değişimini kullanarak aralarında geçiş yapmak istediğiniz grafik türlerine yönelik kutuları işaretleyin.

Metin Nesnesi Özellikleri: Seçenekler

Seçenekler

Bazı seçenekler tüm nesneler için kullanılamayabilir.

 • Salt Okunur: Grafiği salt okunur hale getirir; bu da grafikte tıklanarak veya fare ile boyanarak seçimlerin yapılamayacağı anlamına gelir.
 • Taşımaya/Boyutlandırmaya İzin Ver: Bu seçeneğin seçimi kaldırılmışsa, sayfa nesnesi taşınamaz veya boyutlandırılamaz.
 • Kopyalamaya/Klon Oluşturmaya İzin Ver: Bu seçeneğin seçimi kaldırılmışsa, sayfa nesnesinin kopyası oluşturulamaz. Bu ayar tüm istemciler tarafından gerçekleştirilemeyebilir.
 • Nesneyi Veriye Göre Boyutlandır: Normalde, seçimler tablonun boyutunun sayfa nesnesi için tahsis edilenden daha küçük olmasına neden olduğunda, QlikView'daki tüm tablo sayfa nesnelerinin etrafındaki kenarlıklar küçülür. Bu onay kutusunun seçimi kaldırıldığında, boyutun bu otomatik ayarlanması kapatılır ve fazlalık alanı boş bırakılır.
 • Başlıkta Bilgiyi Göster'e İzin Ver: Bilgi fonksiyonu kullanımdayken, bir alan değerinin bununla ilişkilendirilmiş bilgi içerdiği her seferinde, pencere başlığında bir bilgi simgesi görüntülenir. Bilgi simgesinin başlıkta görüntülenmesini istemiyorsanız, bu seçeneğin işaretini kaldırabilirsiniz. Yalnızca liste kutusu, istatistik kutusu, çoklu kutu ve giriş kutusu için kullanılabilir durumdadır.
 • Kaydırma Konumunu Koru: Bu onay kutusu ve Kullanıcı Tercihleri, Nesneler diyalog penceresi buna karşılık gelen onay kutusu işaretlendiğinde, QlikView tablo nesnelerinde bir seçim yapıldığında dikey kaydırmayı korur.
 • Koşulu Göster'i Kullan: Sayfa nesnesi, örneğin seçimler vb. gibi öğelere göre sürekli değerlendirilecek bir koşullu ifadeye bağlı olarak gösterilir veya gizlenir. Sayfa nesnesi yalnızca koşul false değerini döndürdüğünde gizlenir. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için Function simgesine tıklayın.
 • Normal: Nesnenin Sol ve Üst kenarlıklarıyla Genişlik ve Yükseklik'ini ayarlayarak nesnenin konumunu belirleyin.
 • En Küçük Duruma Getirilmiş: Sol ve Üst kenarlıklarıyla Genişlik ve Yükseklik'ini ayarlayarak en küçük duruma getirilmiş nesnenin konumunu belirleyin.
 • Daha Fazla.../Daha Az...: Şu seçenekler kullanılabilir durumdadır:
  • Sahip: Sahibinin etki alanı ve kullanıcı adı
  • Nesneyi Paylaş: Nesneleri diğer kullanıcılarla paylaşmak için etkinleştirin. Bu seçimin etkinleştirildiğinde, aşağıdaki ayarlar etkinleştirilir.
  • Şununla paylaş: Herkesle Paylaş veya Kullanıcı adına göre paylaş öğelerinden birini seçin.
  • Kullanıcılar (Etki Alanı\UserID): Kullanıcı adına göre paylaş seçilirse, eklenen kullanıcıların olduğu bir liste gösterilir.

   Kullanıcı eklemek için Add simgesine tıklayın, bir satır eklenir, kilidini kaldırmak için satırı seçin ve kullanıcı bilgisini düzenleyin. Kullanıcıları kaldırmak için, kaldırılacak her bir kullanıcının ardındaki Remove simgesine tıklayın.