Ana içeriğe geç

Liste Kutusu - AJAX/Webview

Bu, ekrandaki en temel nesnedir. Belirli bir alanın tüm olası değerlerinin listesini içerir. Liste kutusunda genellikle seçim yapar ve mantıksal bağlantılar ile etkilere göz atarsınız.

Liste kutusu ayrıca bir döngüsel veya detaya inme grubu da içerebilir. Detaya inme grubu kullanılırsa, liste kutusunda tek bir değerin seçilmesi, liste kutusunun detaya inmesine ve gruptaki bir sonraki temel alana geçiş yapmasına neden olur. Detaydan geri çıkma, liste kutusu başlığındaki detaydan çık simgesine tıklanarak gerçekleştirilir.

Liste kutusuna döngüsel grup atanırsa, liste kutusu başlığında görüntülenen döngü simgesine tıklanarak gruptaki bir sonraki alanın gösterilmesi sağlanabilir. Ayrıca, liste kutusu nesne menüsündeki Döngü-> seçeneği kullanılarak gruptaki herhangi bir alana da doğrudan gidilebilir.

Liste Kutusu: Nesne Menüsü

Bir sayfa nesnesine sağ tıklanarak veya nesne başlığındaki (gösteriliyorsa) Menu simgesine tıklanarak, nesne menüsü bir bağlam menüsü olarak açılabilir.

Menüdeki komutlar QlikView içinden WebView'in kullanılıp kullanılmadığına veya belgenin web tarayıcısında açılıp açılmadığına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Menü aşağıdaki komutları içerir:

Liste Kutusu: Nesne Menüsü komutları
Komutu Ayrıntılar
Özellikler...

Özellikler diyalog penceresini açar.

Notlar

Geçerli nesneyle ilgili not oluşturmayı ve paylaşmayı sağlar.

Arama Metin arama kutusunu açar.
Fuzzy Arama Metin aramasını fuzzy arama modunda açar.
Olasıyı Seç

Sayfa nesnesindeki hariç tutulmayan tüm değerler seçilir.

Hariç Tutulanı Seç

Sayfa nesnesindeki tüm hariç değerler seçilir.

Tümünü Seç

Sayfa nesnesindeki tüm değerler seçilir.

Temizle

Etkin sayfa nesnesindeki tüm geçerli seçimleri temizler. Nesne başlığındaki (gösteriliyorsa) Eraser öğesine tıklandığında da aynı sonuç elde edilir.

Diğer Alanları Temizle

Geçerli anda etkin olan sayfa nesnesindeki seçimleri korurken, diğer tüm sayfa nesnelerindeki seçimleri temizler.

Kilitle

Etkin sayfa nesnesindeki seçilen değerleri kilitler. (Herhangi bir seçim yapılmadıysa kullanılamaz).

Kilidi Kaldır

Etkin sayfa nesnesindeki kilitli değerlerin kilidini kaldırır. (Seçimler kilitliyse, Kilitle öğesinin yerine görünür).

Kopyala

Seçili sayfa nesnelerini panoya kopyalar. Bu fonksiyon, sadece sayfa nesnelerini kopyalar, veri veya resimleri kopyalamaz.

Hücre değerini panoya kopyala

Seçilen hücre değerini panoya kopyalar.

Seçimleri panoya kopyala Liste kutusu seçimlerini panoya kopyalar.
Yazdır...

Seçilen sayfa nesnelerini başka bir tarayıcı penceresinde tablo biçiminde açar. Nesne başlığındaki (gösteriliyorsa) Printer öğesine tıklandığında da aynı sonuç elde edilir.

Excel'e Gönder

Olası (seçilen dahil) değerleri, çalışmıyor olması durumunda otomatik olarak başlatılan Microsoft Excel'e dışarı aktarır. Dışarı aktarılan değerler, yeni Excel çalışma sayfasında bir sütun olarak görünür. Bu özelliğin çalışması için bilgisayarda Microsoft Excel 2007 veya daha yeni bir sürümü yüklü olmalıdır. Nesne başlığındaki (gösteriliyorsa) Spreadsheet öğesine tıklandığında da aynı sonuç elde edilir.

Dışarı Aktar...

Dışarı aktarılan veri içeriği için yolun, dosya adının ve (tablo) dosya türünün belirtilebileceği Farklı Kaydet diyalog penceresini açar.

Sil

Seçilen nesneyi sayfadan kaldırır.

Liste Kutusu Özellikleri

Özellikler diyalog penceresini açmak için Özellikler seçeneğini Nesne menüsünden seçin. Eğer Özellikler komutu gri renkteyse muhtemelen özellik değişikliği gerçekleştirmek için ayrıcalığınız yoktur.

Alan

Aşağı açılan listeden alan seçin.

Daha fazla bilgi için, Daha Fazla... düğmesine tıklayın.

Sırala

Sayfa nesnesindeki değerlerin sıralama düzenini ayarlar. Bazı sıralama seçenekleri tüm sayfa nesneleri için kullanılamayabilir.
Birden çok sıralama düzeni belirtilmişse, sıralama düzeni durum, ifade, sıklık, sayısal, metin, yükleme sırası şeklindedir. Durum, mantıksal durumu temsil eder (seçilen, isteğe bağlı veya hariç).

 • Birincil Sıralama: Y Değeri: Boyut değerlerinin y ekseninin sayısal değerine göre sıralanması gerekip gerekmediğini ayarlar. Bu seçenek, hesaplamalı boyutlar için kullanılamaz. Sıklık: Alan değerlerini sıklığa (tablodaki eşzamanlılık sayısına) göre sıralar.Sayısal Değer: Alan değerlerini sayısal değere göre sıralar.Metin: Alan değerlerini alfabetik sıraya göre sıralar.Yükleme Sırası: Alan değerlerini ilk yükleme sırasına göre sıralar.
 • İkincil Sıralama: Sıklık: Alan değerlerini sıklığa (tablodaki eşzamanlılık sayısına) göre sıralar.
  Sayısal Değer: Alan değerlerini sayısal değere göre sıralar.
  Metin: Alan değerlerini alfabetik sıraya göre sıralar.
  Yükleme Sırası: Alan değerlerini ilk yükleme sırasına göre sıralar.
  • İfadeye Göre Sırala: Alan değerlerini girilen ifadeye göre sıralar. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için Function simgesine tıklayın.
 • Seçileni En Üstte Tut: Seçileni en üstte tutmak için bunu etkinleştirin.

Sayı

Her alanın varsayılan bir sayı biçimi vardır ve bu biçim Belge Özellikleri: Sayı sayfasından ayarlanabilir. Bununla birlikte, her ayrı sayfa nesnesi için ayrı bir sayı biçimi kullanılabilir. Bu özellik sayfası, etkin nesne için geçerlidir ve biçimlendirme değerleri için aşağıdaki kontrolleri içerir: 

 • Varsayılan Ayarları Geçersiz Kıl: Etkin nesne için varsayılan ayarları geçersiz kılmak üzere seçin. Sayı Biçimi Aşağıdaki alternatiflerden bir sayı biçimi seçin.
  • Karışık: Hem sayı hem metin. Sayılar orijinal biçimde gösterilir.
  • Sayı: Sayısal değerleri, Hassasiyet alanında ayarlanan basamak sayısıyla gösterir.
  • Tamsayı: Sayısal değerleri tamsayı olarak gösterir.
  • Sabit: Sayısal değerleri, Ondalıklar alanında ayarlanan ondalık basamak sayısıyla ondalık değerler olarak gösterir.
  • Para: Değerleri, Biçim Deseni alanında ayarlanan biçimde gösterir. Varsayılan biçim, Windows Para Birimi ayarıdır.
  • Tarih: Tarih olarak yorumlanabilen değerleri, Biçim Deseni alanında ayarlanan biçimde gösterir.
  • Zaman: Zaman olarak yorumlanabilen değerleri, Biçim Deseni alanında ayarlanan biçimde gösterir.
  • Zaman Damgası: Tarih ve zaman olarak yorumlanabilen değerleri, Biçim Deseni alanında ayarlanan biçimde gösterir.
  • Aralık: Zamanı, sıralı zaman artımları olarak gösterir (örn. format = mm, değeri, takvimin başlangıcından itibaren dakika sayısı olarak gösterir (1899:12:30:24:00)).
 • Biçim Deseni: Alanın görüntü biçimini daha ayrıntılı olarak belirten biçim kodu. ISO, biçimi ISO standardına ayarlar. Yalnızca Tarih, Zaman, Zaman Damgası ve Aralık için geçerlidir. Sys, biçimi sistem ayarlarına ayarlar.
 • Hassasiyet: Görüntülenecek basamak sayısı.
 • Ondalıklar: Dahil edilen ondalık sayısını ayarlar.
 • Ondalık Ayırıcı: Ondalık ayırıcılar için sembolü ayarlar.
 • Binlik Ayırıcı: Binlik ayıracılar için sembolü ayarlar.
 • Yüzde Olarak: Biçimlendirmeyi, mutlak sayılar yerine yüzde olarak gösterir. Ayar yalnızca Sayı, Tamsayı ve Sabit: için kullanılabilir durumdadır.
 • Ön İzleme: Yukarıda belirtilen sayı biçiminin ön izlemesini gösterir.

Hariç Olanları Gizle

Alanın hariç değerlerinin gösterilip gösterilmeyeceği arasında geçiş yapar. Hariç değerler aynı zamanda seçilemez haline de gelirler.

Kilitli Alanı Geçersiz Kıl

Bu seçenek işaretlendiğinde, sayfa nesnesinde seçimler, kilitli olsalar bile, yapılabilir. Sayfa nesnesi, belgede başka yerlerde yapılan seçimler için kilitli olmaya devam eder.

Sıklığı Göster

Bir alan değerinin sıklığının gösterilip gösterilmemesi için durumu değiştirir. Sıklık ile kastedilen, değerin oluştuğu seçilebilir bileşimlerin sayısıdır. Bu seçenek hesaplanan alanlar için kullanılamaz.


Yüzde Olarak
Sıklığın mutlak sayılar olarak veya girişlerin toplam sayısının yüzdelikleri olarak gösterilme durumunu değiştirir.

İfadeler

İfade eklemek için Add öğesine tıklayın. Listeden ifadeyi seçin. Move simgesi, listedeki öğeleri taşır. Remove simgesi, öğeleri listeden kaldırır. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için Function simgesine tıklayın. İfade Ayarları diyalog penceresini açmak için Settings öğesine tıklayın.

Etkinleştir

Bu onay kutusu işaretlendiğinde, seçilen ifade etkinleştirilir. Kutu işaretlenmezse, ifade hiç kullanılmaz.

Koşul

Nesne her çizildiğinde değerlendirilecek koşul ifadesine bağlı olarak, sütun görüntülenir veya gizlenir. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir.

İfade

Görüntülemek istediğiniz ifadeyi girin. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için Function simgesine tıklayın.

Veri (Sayısal)

Sayısal verilere yönelik hizalamayı Sol, Orta veya Sağ olarak ayarlar.

Veri (Metin)

Metin verilerine yönelik hizalamayı Sol, Orta veya Sağ olarak ayarlar.

Temsil

Aşağı açılan listeden bir temsil seçin. Hangi temsilin seçildiğine bağlı olarak farklı ayarlar gösterilir.

 • Metin: Başka ayar yok.
 • Resim:
 • Uzatma Yok: Resim seçildiğinde Resim Uzatma için ayarlar yapılabilir:
  • Uzatma Yok: Resmi yaymadan görüntüler. Bu, resmin bölümlerinin görünmez olmasına veya nesnenin yalnızca bir bölümünün doldurulmasına neden olabilir.
  • Doldur: Resim, en boy oranı korunmadan, nesne alanına sığdırılacak şekilde uzatılır.
  • En Boy Oranını Koru: Resim, en boy oranı korunarak, nesne alanını doldurmak üzere mümkün olduğunca uzatılır.
  • En Boy Oranına Göre Doldur: Resim, en boy oranı korunarak, her iki yönden nesne alanını doldurmak üzere uzatılır.
 • Gösterge: Farklı gösterge stilleri kullanılabilir. Gösterge grafiği, kullanılabilir durumdaki tablo hücresine işlenir. Farklı gösterge alternatifleri için ayarlar:
  • Min.: Göstergenin minimum değerini belirtir. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için Function simgesine tıklayın.
  • Maks.: Göstergenin maksimum değerini belirtir. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için Function simgesine tıklayın.
  • Mini Grafik Bu seçenek belirlendiğinde, QlikView, ifade değerini ekstra boyut üzerinde toplanmış ifadeye sahip minyatür grafikte görüntüler. Grafik kullanılabilir tablo hücresi içinde çizilir. Görsel ayarların yanı sıra mini grafik boyutu da tanımlanabilir. Mini Grafik için ayarlar:
   • Alan: İfadenin çizilmesi gereken alanı seçin.
   • Mod: Mini grafiği; mini grafikler, çizgiler, noktalar, sütunlar veya yatay çizgiler olarak ayarlayın.
   Not: Excel'e dışa aktarırken mini grafikler görüntülenmez!

Liste Kutusu Özellikleri: Sunum

Sunum

Seçim Stili Belge için seçim stilini ayarlar. Aşağı açılan menüde kullanılabilir alternatifler arasından seçim yapın. <Kullanıcı Varsayılanı> seçildiğinde, belge her zaman için kullanıcı tarafından açıldığı bilgisayardaki Kullanıcı Tercihleri altında tercih edilen olarak ayarlanmış seçim stiliyle açılır.

 • Temsil: Bu bölümde Temsil seçenekleri açıklanmaktadır.
  • Metin: Bu seçenek tercih edildiğinde, alan değerleri her zaman metin olarak yorumlanır ve görüntülenir.
  • Resim: Bu seçenek tercih edildiğinde, QlikView her alan değerini resme yönelik bir başvuru olarak yorumlamaya çalışır. Referans sabit diskteki bir resim dosyasının (örneğin C :\Resmim.png) veya qvw belgesi içindeki bir resim dosyasının (örneğin qmem://<Ad>/<Ahmet>) yolu olabilir. QlikView, bir alan değerini geçerli bir resim referansı olarak yorumlayamazsa, değerin kendisi görüntülenir. Resim Ayarları açılan penceresini açmak için Engine öğesine tıklayın.
   • Resim Ayarları Açılan Penceresi:
    • Uzatma Yok: Resmi yaymadan görüntüler. Bu, resmin bölümlerinin görünmez olmasına veya nesnenin yalnızca bir bölümünün doldurulmasına neden olabilir.
    • Doldur: Resim, en boy oranı korunmadan, nesne alanına sığdırılacak şekilde uzatılır.
    • En Boy Oranını Koru: Resim, en boy oranı korunarak, nesne alanını doldurmak üzere mümkün olduğunca uzatılır.
    • En Boy Oranına Göre Doldur: Resim, en boy oranı korunarak, her iki yönden nesne alanını doldurmak üzere uzatılır.
    • Resim Olmadığında Metni Gizle: QlikView resim başvurusunu yorumlayamazsa herhangi bir metin görüntülenmez.
   • Resim Olarak Bilgi: QlikView, bu seçenek belirlendiğinde koddaki info load/select aracılığıyla alan değerine bağlı resim bilgisini görüntüler. Alan değeri için kullanılabilir resim yoksa Resim Olmadığında Metni Gizle kutusu işaretlenmediği takdirde, değerin kendisi görüntülenir.

Liste Kutusu özellikleri

Bu bölümde Liste Kutusu özellikleri açıklanmaktadır.

Metin Hizala

Burada, liste kutusundaki metin alanı değerlerinin hizalaması ayarlanır.

Sayı Hizalama

Burada, liste kutusundaki sayısal alan değerlerinin hizalaması ayarlanır.

Otomatik Sütunlar

Sütun sayısı otomatik olarak seçilir.

Sabit Sütun Sayısı

Çoklu sütunlara izin veriliyorsa, sütun sayısını giriş alanında belirtin veya sürgüyü istenen sayıya sürükleyin.

Arka Plan Rengi

Arka planı düz renk ya da gradyan olarak ayarlar. Rengi seçmek için Caption color öğesine tıklayın.

Arka Plan Görüntüsü

Resmi arka plan olarak ayarlar. Resme gitmek için Add image öğesine tıklayın. Resim açılan penceresini açmak için Settings öğesine tıklayın.

 • Resim Açılan Penceresi:
  • Uzatma Yok: Resmi yaymadan görüntüler. Bu, resmin bölümlerinin görünmez olmasına veya nesnenin yalnızca bir bölümünün doldurulmasına neden olabilir.
  • Doldur: Resim, en boy oranı korunmadan, nesne alanına sığdırılacak şekilde uzatılır.
  • En Boy Oranını Koru: Resim, en boy oranı korunarak, nesne alanını doldurmak üzere mümkün olduğunca uzatılır.
  • En Boy Oranına Göre Doldur: Resim, en boy oranı korunarak, her iki yönden nesne alanını doldurmak üzere uzatılır.
  • Yatay: Sol, Ortalanmış veya Sağ hizalama.
  • Dikey: Üst, Ortalanmış veya Alt hizalama.
  • Şeffaflık: Değer girerek veya sürgüyü sürükleyerek şeffaflık seviyesini ayarlayın. %100 değerinde, arka plan tamamen şeffaf olur.

Daha Fazla.../Daha Az...

 • Genel:
  • Ağaç Görünümü Olarak Göster: Liste kutusunu ağaç görünümü olarak gösterir. Bu kontrol, yalnızca alanın hiyerarşideki düğümlerin yol temsilini içermesi durumunda ilgilidir. Bu tür alan, Hierarchy önekinin Path parametresi kullanılarak oluşturulabilir.
  • Ayırıcıyla Birlikte: Ağaç Görünümü için kullanılan yolda ayırıcı olarak yorumlanması gereken karakteri ayarlar.
  • Arama Modu:
   • Varsayılan Arama Modu:
   • Burada herhangi bir metin aramasında kullanılmak üzere, Joker Karakter, Fuzzy, Normal ve İlişkisel seçenekleri arasından varsayılan arama modunu belirleyebilirsiniz.

    Not:

    İlişkisel arama özelliği, arama modu olarak yalnızca liste kutularında kullanılabilir.

  • Hariç Tutulan Değerleri Aramaya Dahil Et: Aşağı açılan liste, Evet, Hayır veya Kullanıcı Tercihleri, Genel altında belirtildiği şekilde varsayılan ayarı uygulayan <varsayılanı kullan> arasında seçim yapmanıza olanak tanır.
  • Yatay Kaydırma Çubuğunu Gösterme: Alan değerleri, liste kutusunun belirtilen genişliği için fazla geniş olduğunda, normalde görüntülenen yatay kaydırma çubuğunun gösterilmemesi için bu seçeneği işaretleyin. Bunun yerine, alan değerleri gerektiği şekilde kırpılır.
  • Sütuna Göre Sırala: Birden fazla sütuna sahip sayfa nesnelerinde, değerler belirlenen sıralama düzeninde satır olarak görüntülenir. Sütuna Göre Sırala seçeneği sütuna göre görüntülemeye geçiş yapar.
  • Hücre Kenarlıkları: Alan değerleri, bir tablonun satırlarına benzer şekilde, yatay çizgilerle ayrılır. Hücre Metnini Kaydır seçeneği işaretlendiğinde, Hücre kenarlıkları otomatik olarak etkinleştirilir; ancak daha sonra devre dışı bırakılabilir.
  • Hücre Metnini Kaydır: Bu seçenek belirlendiğinde, hücre, içeriğini birden fazla satırda görüntüler.
  • Hücre Satırları: Hücre satırlarının sayısını ayarlar.
  • Tüm Değerleri Yazdır: Liste kutuları için normal yazdırma davranışı yalnızca olası değerleri yazdırma şeklindedir. Bu onay kutusu işaretlendiğinde, tüm değerler (hariç değerler de dahil) yazdırılır.
  • Düzen Bağımlı Yazdır: Bu onay kutusu işaretlendiğinde; çoklu sütunlar, hücrelerin seçim renk kodlaması ve benzeri açılardan liste kutusu ekranda göründüğü gibi yazdırılır. Bu, örneğin liste kutularının raporlara dahil edilirken kullanışlı olabilir.
  • Null Sembolü: Buraya girilen sembol, nesnede null değerleri görüntülemek için kullanılır.
  • Eksik Sembolü: Buraya girilen sembol, nesnede eksik değerleri görüntülemek için kullanılır.
 • Stil:
  • Metin: Yazı tipi türünü ayarlamak için Font öğesine tıklayın.
  • Başlık Yazı Tipi: Başlık yazı tipini ayarlamak için Font öğesine tıklayın.
  • Etkin Başlık: Etkin başlığın arka plan rengini ayarlamak için Caption color öğesine tıklayın. Metin rengini ayarlamak için Font color öğesine tıklayın.
  • Etkin Olmayan Başlık: Etkin olmayan başlığın arka plan rengini ayarlamak için Caption color öğesine tıklayın. Metin rengini ayarlamak için Font color öğesine tıklayın.
  • Kenarlık Kullan: Sayfa nesnesinin çevresinde kenarlık kullanmak için bu onay kutusunu işaretleyin. Kenarlık rengini ayarlamak için Caption color öğesine tıklayın.
  • Kenarlık Genişliği: Giriş alanında kenarlık genişliğini belirleyin veya sürgüyü istenilen değere sürükleyin. Genişlik, piksel cinsinden belirtilir.
  • Yuvarlak Köşeler: Yuvarlak Köşeler açılan penceresini açmak için Settings öğesine tıklayın.
    Not:

    Yuvarlak Köşeler yalnızca Gelişmiş Stil Oluşturma Modu'nu seçtiyseniz kullanılabilir (Belge Özellikleri: Genel içinde bulunur).

   • Yuvarlak Köşeler Açılan Penceresi:
    • Köşeler için Sabit veya Bağıntılı yuvarlaklığı seçin ve hangi köşelerin etkileneceğini belirtin.

    • Değer girerek Kare olma durumu'nu ayarlayın.

  • Kaydırma Çubuğu Genişliği: Giriş alanında kenarlık genişliğini belirleyin veya sürgüyü istenilen değere sürükleyin. Genişlik, piksel cinsinden belirtilir. Bu kontrol, kaydırma sürgüsü sembollerinin hem genişliğini hem de göreceli boyutunu etkiler.

 

Liste Kutusu Özellikleri: Başlık

Bu bölümde Başlık özellikleri açıklanmaktadır.

 • Etiket: Metin kutusuna, sayfa nesnesinin başlığında gösterilecek bir başlık girebilirsiniz. Etiket ayarlanmamışsa, Başlığı Göster öğesinin seçilmiş olması durumunda alanın adı kullanılır.

 • Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir.

  İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için Function simgesine tıklayın.

 • Başlığı Göster: Bu seçenek işaretlendiğinde, sayfa nesnesinin en üst kısmına bir başlık çizilir. Liste kutuları ve diğer "kutu nesneleri" için seçenek varsayılan olarak açık olur; ancak düğmeler, metin nesneleri ve çizgi/ok nesneleri için açık olmaz.

 • Başlık Hizalaması: Sol, Ortalanmış veya Sağ olabilir.

 • Çok Satırlı Başlık (Sözcük Kaydırma): Bu seçenek işaretlenirse, metin iki veya daha fazla satırda görüntülenir.

 • Satır Sayısı: Başlık için birden çok satıra izin veriliyorsa, satır sayısını giriş alanında belirtin veya sürgüyü istenen sayıya sürükleyin.

 • Başlık Hizalaması: Üst, Ortalanmış veya Alt olabilir.

Daha Fazla.../Daha Az...

Daha Fazla.../Daha Az..., Başlıkta Simgeler içerir. Bu bölümde Simge Başlığı içindeki çeşitli öğeler açıklanmaktadır.

 • Menü: Nesne menüsünü açar.
 • Temizle: Etkin sayfa nesnesindeki tüm geçerli seçimleri temizler.
 • Yazdır:  Seçilen sayfa nesnelerini başka bir tarayıcı penceresinde tablo biçiminde açar. Bazı istemciler bu ayarı yönetemeyebilir!
 • Verileri Kopyala: Sayfa nesnesindeki alan değerlerini kopyalar. Bazı istemciler bu ayarı yönetemeyebilir!
 • Resmi Panoya Kopyala: Sayfa nesnesini resim olarak Pano'ya kopyalar. Bazı istemciler bu ayarı yönetemeyebilir!
 • Excel'e Gönder: Olası (seçilen dahil) değerleri, çalışmıyor olması durumunda otomatik olarak başlatılan Microsoft Excel'e dışarı aktarır. Dışarı aktarılan değerler, yeni Excel çalışma sayfasında bir sütun olarak görünür. Bu özelliğin çalışması için bilgisayarda Microsoft Excel 2007 veya daha yeni bir sürümü yüklü olmalıdır. Bazı istemciler bu ayarı yönetemeyebilir!
 • En Küçük Duruma Getirmeye İzin Ver: Bu seçenek işaretlendiğinde, nesnenin en küçük duruma getirilebilir olması koşuluyla sayfa nesnesinin pencere başlığında bir en küçük duruma getir simgesi görüntülenir. Bu, ayrıca, nesnenin başlığına çift tıklanarak en küçük duruma getirilmesini mümkün kılar.
 • Otomatik Olarak En Küçük Duruma Getir: Bu seçenek, En Küçük Duruma Getirmeye İzin Ver öğesi işaretlendiğinde kullanılabilir hale gelir. Aynı sayfa üzerindeki birkaç sayfa nesnesi için Otomatik Olarak En Küçük Duruma Getir öğesi işaretlendiğinde, biri hariç tümü istendiği zaman otomatik olarak en küçük duruma getirilir. Bu, örneğin, aynı sayfa alanında birkaç grafiğin dönüşümlü olarak görüntülenmesi için kullanışlıdır.
 • En Küçük Duruma Getirmeye İzin Ver: Bu seçenek işaretlendiğinde, nesnenin en büyük duruma getirilebileceğini belirtecek şekilde, sayfa nesnesinin pencere başlığında bir en büyük duruma getir simgesi görüntülenir. Bu, ayrıca, nesnenin başlığına çift tıklanarak en büyük duruma getirilmesini mümkün kılar. En Küçük Duruma Getirmeye İzin Ver ve En Büyük Duruma Getirmeye İzin Ver öğelerinin her ikisi de işaretlendiğinde, çift tıklama işlemi nesnenin en küçük duruma getirilmesini etkiler.
 • Yardım Metni: Burada, açılan pencerede görüntülenecek yardım metnini girebilirsiniz. Bu seçenek, belge seviyesinde kullanılamaz. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için Function simgesine tıklayın.
  Örneğin, sayfa nesnesinin açıklaması girilebilir. Nesnenin pencere başlığına yardım simgesi eklenir. Fare imleci simgenin üzerinde olduğunda, metin açılan pencerede görüntülenir.
 • Hızlı Tür Değişimi: Burada, grafik türleri arasında geçişi etkinleştirebilirsiniz. Tüm nesneler için kullanılabilir durumda değildir. Açılan pencereyi açmak için Settings öğesine tıklayın.
 • Hızlı Tür Ayarları Açılan Penceresi: Hızlı tür değişimini kullanarak aralarında geçiş yapmak istediğiniz grafik türlerine yönelik kutuları işaretleyin.

Liste Kutusu Özellikleri: Seçenekler

Seçenekler

Bazı seçenekler tüm nesneler için kullanılamayabilir.

 • Salt Okunur: Grafiği salt okunur hale getirir; bu da grafikte tıklanarak veya fare ile boyanarak seçimlerin yapılamayacağı anlamına gelir.
 • Taşımaya/Boyutlandırmaya İzin Ver: Bu seçeneğin seçimi kaldırılmışsa, sayfa nesnesi taşınamaz veya boyutlandırılamaz.
 • Kopyalamaya/Klon Oluşturmaya İzin Ver: Bu seçeneğin seçimi kaldırılmışsa, sayfa nesnesinin kopyası oluşturulamaz. Bu ayar tüm istemciler tarafından gerçekleştirilemeyebilir.
 • Nesneyi Veriye Göre Boyutlandır: Normalde, seçimler tablonun boyutunun sayfa nesnesi için tahsis edilenden daha küçük olmasına neden olduğunda, QlikView'daki tüm tablo sayfa nesnelerinin etrafındaki kenarlıklar küçülür. Bu onay kutusunun seçimi kaldırıldığında, boyutun bu otomatik ayarlanması kapatılır ve fazlalık alanı boş bırakılır.
 • Başlıkta Bilgiyi Göster'e İzin Ver: Bilgi fonksiyonu kullanımdayken, bir alan değerinin bununla ilişkilendirilmiş bilgi içerdiği her seferinde, pencere başlığında bir bilgi simgesi görüntülenir. Bilgi simgesinin başlıkta görüntülenmesini istemiyorsanız, bu seçeneğin işaretini kaldırabilirsiniz. Yalnızca liste kutusu, istatistik kutusu, çoklu kutu ve giriş kutusu için kullanılabilir durumdadır.
 • Kaydırma Konumunu Koru: Bu onay kutusu ve Kullanıcı Tercihleri, Nesneler diyalog penceresi buna karşılık gelen onay kutusu işaretlendiğinde, QlikView tablo nesnelerinde bir seçim yapıldığında dikey kaydırmayı korur.
 • Koşulu Göster'i Kullan: Sayfa nesnesi, örneğin seçimler vb. gibi öğelere göre sürekli değerlendirilecek bir koşullu ifadeye bağlı olarak gösterilir veya gizlenir. Sayfa nesnesi yalnızca koşul false değerini döndürdüğünde gizlenir. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için Function simgesine tıklayın.
 • Normal: Nesnenin Sol ve Üst kenarlıklarıyla Genişlik ve Yükseklik'ini ayarlayarak nesnenin konumunu belirleyin.
 • En Küçük Duruma Getirilmiş: Sol ve Üst kenarlıklarıyla Genişlik ve Yükseklik'ini ayarlayarak en küçük duruma getirilmiş nesnenin konumunu belirleyin.
 • Daha Fazla.../Daha Az...: Şu seçenekler kullanılabilir durumdadır:
  • Sahip: Sahibinin etki alanı ve kullanıcı adı
  • Nesneyi Paylaş: Nesneleri diğer kullanıcılarla paylaşmak için etkinleştirin. Bu seçimin etkinleştirildiğinde, aşağıdaki ayarlar etkinleştirilir.
  • Şununla paylaş: Herkesle Paylaş veya Kullanıcı adına göre paylaş öğelerinden birini seçin.
  • Kullanıcılar (Etki Alanı\UserID): Kullanıcı adına göre paylaş seçilirse, eklenen kullanıcıların olduğu bir liste gösterilir.

   Kullanıcı eklemek için Add simgesine tıklayın, bir satır eklenir, kilidini kaldırmak için satırı seçin ve kullanıcı bilgisini düzenleyin. Kullanıcıları kaldırmak için, kaldırılacak her bir kullanıcının ardındaki Remove simgesine tıklayın.