Ana içeriğe geç

Gösterge Grafiği - AJAX/Webview

Gösterge grafikleri, tek bir ifadenin değerini boyutlar olmadan görüntülemek için kullanılır.

Gösterge Grafiği: Nesne Menüsü

Bir sayfa nesnesine sağ tıklanarak veya nesne başlığındaki (gösteriliyorsa) Menu simgesine tıklanarak, nesne menüsü bir bağlam menüsü olarak açılabilir.

Menüdeki komutlar QlikView içinden WebView'in kullanılıp kullanılmadığına veya belgenin web tarayıcısında açılıp açılmadığına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Menü aşağıdaki komutları içerir:

Menü komutları
Komutu Ayrıntılar
Özellikler...

Özellikler diyalog penceresini açar.

Notlar

Geçerli nesneyle ilgili not oluşturmayı ve paylaşmayı sağlar.

Kopar Grafik başlığının sonuna "(Koparılmış)" metni eklenir ve grafik artık belgede yapılan seçimlere göre güncelleştirilmez (ancak grafikten seçimler yapılmaya devam edebilir). Komut yalnızca grafik eklendiyse kullanılabilir. Grafiğin kopyasını oluşturup kopararak, kopyası ve aslı arasında doğrudan karşılaştırmalar yapabilirsiniz.
Ekle Koparılmış grafiği ekler. Grafik veriyle dinamik olarak bağlı hale gelir. Komut yalnızca grafik koparılmışsa kullanılabilir.
Referansı Ayarla Bu seçenek, mevcut seçimlerle grafiğin sabit bir çizimi olan grafik başvurusunu ayarlar. Belgede daha fazla seçim yapıldığında başvuru çizimi arka planda gri olarak kalır. Grafik eksenleri her zaman için arka plan veri kümesinin ve geçerli veri kümesinin maksimum değerlerini içerecek şekilde ayarlanır. Geçerli veri kümesi her zaman başvuru grafiğinin üzerine çizilir. Başvuru grafiğinin bazı bölümleri, geçerli veri kümesi çizimi tarafından gizlenebilir. Başvuru grafik çizimlerinin görüntülenmesi yalnızca bazı grafik türlerinde (örneğin, sütun grafikler, çizgi grafikler, birleşik grafikler, radar grafikleri, dağılım grafikleri, ızgara grafikler ve ibreli gösterge grafikleri) mümkündür. Detaya inme veya döngüsel grup içeren grafik için başvuru ayarlanamaz. Belge kapatıldığında veya veriler yeniden yüklendiğinde, başvuru kaybolur. Referansı Ayarla seçeneğini kullanırken dahil edilebilecek maksimum nesne sayısı 500'dür.
Referansı Temizle Bu komut, bir referans ayarlandığında Referansı Ayarla komutu ile değiştirilir. Bu komut seçilerek daha önce ayarlanan başvuru silinir ve grafik normal çizim moduna geri döndürülür.
Tüm Bölümleri Temizle

Etkin sayfa nesnesindeki tüm geçerli seçimleri temizler. Nesne başlığındaki (gösteriliyorsa) Eraser öğesine tıklandığında da aynı sonuç elde edilir.

Kopyala

Seçili sayfa nesnelerini panoya kopyalar. Bu fonksiyon, sadece sayfa nesnelerini kopyalar, veri veya resimleri kopyalamaz.

Yazdır...

Seçilen sayfa nesnelerini başka bir tarayıcı penceresinde tablo biçiminde açar. Nesne başlığındaki (gösteriliyorsa) Printer öğesine tıklandığında da aynı sonuç elde edilir.

Excel'e Gönder

Olası (seçilen dahil) değerleri, çalışmıyor olması durumunda otomatik olarak başlatılan Microsoft Excel'e dışarı aktarır. Dışarı aktarılan değerler, yeni Excel çalışma sayfasında bir sütun olarak görünür. Bu özelliğin çalışması için bilgisayarda Microsoft Excel 2007 veya daha yeni bir sürümü yüklü olmalıdır. Nesne başlığındaki (gösteriliyorsa) Spreadsheet öğesine tıklandığında da aynı sonuç elde edilir.

Dışarı Aktar...

Dışarı aktarılan veri içeriği için yolun, dosya adının ve (tablo) dosya türünün belirtilebileceği Farklı Kaydet diyalog penceresini açar.

Hızlı Değişim

Geçerli grafiği başka bir grafik türüne değiştirmeyi mümkün kılar. Nesne başlığındaki (gösteriliyorsa) Fast forward öğesine tıklandığında da aynı sonuç elde edilir. Yalnızca Özellikler diyalog penceresinin Başlık sekmesinde Grafikte Hızlı Tür Değişimi etkinleştirildiğinde kullanılabilir.

En Küçük Duruma Getir

Nesneyi simge durumuna getirir. Nesne başlığındaki (gösteriliyorsa) Minimize öğesine tıklandığında da aynı sonuç elde edilir. Bu komut yalnızca, Başlık sayfasında, nesneye ait Özellikler diyalog penceresinde en küçük duruma getirmeye izin veriliyorsa kullanılabilir.

Geri Yükle

En küçük duruma getirilmiş veya en büyük duruma getirilmiş nesneyi bir önceki boyutuna ve konumuna geri yükler. En küçük duruma getirilmiş bir nesnenin simgesine çift tıklandığında veya en büyük duruma getirilmiş bir nesnenin nesne başlığındaki (gösteriliyorsa) Restore simgesine tıklandığında da aynı sonuç elde edilir. Bu komut yalnızca en küçük duruma getirilmiş veya en büyük duruma getirilmiş nesneler için kullanılabilir.

En Büyük Duruma Getir

Nesneyi sayfayı dolduracak şekilde büyütür. Nesne başlığındaki (gösteriliyorsa) Maximize öğesine tıklandığında da aynı sonuç elde edilir. Bu komut yalnızca, Başlık sayfasında, nesneye ait Özellikler diyalog penceresinde en büyük duruma getirmeye izin veriliyorsa kullanılabilir.

Kaldır

Seçilen nesneyi sayfadan kaldırır.

Gösterge Grafiği Özellikleri

Özellikler diyalog penceresini açmak için Özellikler seçeneğini Nesne menüsünden seçin. Eğer Özellikler komutu gri renkteyse muhtemelen özellik değişikliği gerçekleştirmek için ayrıcalığınız yoktur.

İfadeler

Aşağı açılan listede ifadeleri seçin. İfade eklemek için Add öğesine tıklayın. Aşağı açılan listede ifade seçin. Listedeki öğeleri taşımak için Move simgesini kullanın. Remove simgesi, öğeleri listeden kaldırır. Daha fazla bilgi için, Daha Fazla... düğmesine tıklayın.

İfade

 • Etkinleştir: Bu onay kutusu işaretlendiğinde, seçilen ifade etkinleştirilir. Kutu işaretlenmezse, ifade hiç kullanılmaz.
 • Koşullu: Bu onay kutusu işaretlendiğinde, aşağıdaki düzenle kutusunda bulunan Function düğmesine tıklanarak, girilen koşul ifadesinin değerine bağlı olarak, ifade dinamik olarak gizlenir veya gösterilir.
 • Etiket:
  • İfadenin etiketi. Grafikte görüntülemek istediğiniz adı girin. Herhangi bir metin girilmezse, etiket otomatik olarak ifade metnine ayarlanır.
  • Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için Function simgesine tıklayın.
 • İfade: Geçerli anda seçilen ifadeyi görüntüler.
 • Yorum: İfadenin amacını ve fonksiyonunu açıklamak için bir yorum girin.
  • Sayı Biçimi Sekmesi: Her alanın varsayılan bir sayı biçimi vardır ve bu biçim Belge Özellikleri: Sayı sayfasından ayarlanabilir. Bununla birlikte, her ayrı sayfa nesnesi için ayrı bir sayı biçimi kullanılabilir. Bu özellik sayfası, etkin nesne için geçerlidir ve biçimlendirme değerleri için aşağıdaki kontrolleri içerir:
   • Sayı Biçimi: Aşağıdaki alternatiflerden bir sayı biçimi seçin.
   • Varsayılan: Hem sayı hem metin. Sayılar orijinal biçimde gösterilir.
   • Sayı: Sayısal değerleri, Hassasiyet alanında ayarlanan basamak sayısıyla gösterir.
   • Tamsayı: Sayısal değerleri tamsayı olarak gösterir.
   • Sabit: Sayısal değerleri, Ondalıklar alanında ayarlanan ondalık basamak sayısıyla ondalık değerler olarak gösterir.
   • Para: Değerleri, Biçim Deseni alanında ayarlanan biçimde gösterir. Varsayılan biçim, Windows Para Birimi ayarıdır.
   • Tarih: Tarih olarak yorumlanabilen değerleri, Biçim Deseni alanında ayarlanan biçimde gösterir.
   • Zaman: Zaman olarak yorumlanabilen değerleri, Biçim Deseni alanında ayarlanan biçimde gösterir.
   • Zaman Damgası: Tarih ve zaman olarak yorumlanabilen değerleri, Biçim Deseni alanında ayarlanan biçimde gösterir.
   • Aralık: Zamanı, sıralı zaman artımları olarak gösterir (örn. format = mm, değeri, takvimin başlangıcından itibaren dakika sayısı olarak gösterir (1899:12:30:24:00)).
   • Biçim Deseni: Alanın görüntü biçimini daha ayrıntılı olarak belirten biçim kodu. ISO, biçimi ISO standardına ayarlar. Yalnızca Tarih, Zaman, Zaman Damgası ve Aralık için geçerlidir. Sys, biçimi sistem ayarlarına ayarlar.
   • Hassasiyet: Görüntülenecek basamak sayısı.
   • Ondalıklar: Dahil edilen ondalık sayısını ayarlar.
   • Ondalık Ayırıcı: Ondalık ayırıcılar için sembolü ayarlar.
   • Binlik Ayırıcı: Binlik ayıracılar için sembolü ayarlar.
   • Yüzde Olarak: Biçimlendirmeyi, mutlak sayılar yerine yüzde olarak gösterir. Ayar yalnızca Sayı, Tamsayı ve Sabit: için kullanılabilir durumdadır.
   • Ön İzleme: Yukarıda belirtilen sayı biçiminin ön izlemesini gösterir.

Eylemler

Açılan listede eylemleri seçin. Eylem eklemek için Add öğesine tıklayın. Aşağı açılan menüden eylem seçin. Listedeki öğeleri taşımak için Move simgesini kullanın. Remove simgesi, öğeleri listeden kaldırır. Eylem Ayarları açılan penceresini açmak için Engine öğesine tıklayın.

 • Eylem Ayarları Açılan Penceresi: Aşağı açılan listelerde eylem için Tür ve Alt Tür öğelerini seçin:
  • Seçim:
   • Alanda Seç: Belirtilen değerleri ve alanları seçer. Arama Metni içinde, bir arama maskesi belirtebilirsiniz; örneğin (A|B) hem A'yı hem de B'yi seçer.
   • Hariç Tutulanı Seç: Belirtilen alandaki hariç değerleri seçer.
   • Olasıyı Seç: Belirtilen alandaki olası değerleri seçer.
   • Seçimi Değiştir: Geçerli seçim ile belirtilen Alan ve Arama Metni arasında geçiş yapar. Arama Metni içinde, bir arama maskesi belirtebilirsiniz; örneğin (A|B) hem A'yı hem de B'yi seçer.
   • İleri: Seçimler listesinde bir adım ileri gider.
   • Geri: Seçimler listesinde bir adım geri gider.
   • Pareto Seçimi: Bir ifadeye veya yüzde değerine dayanarak, belirtilen alanda bir pareto seçimi yapar. Bu tür bir seçim, genellikle 80/20 kuralına göre, bir hesaplamaya en fazla katkı sağlayan öğeleri seçmek için kullanılır. Örneğin, cironun %80'ine en çok katkı sağlayan müşterileri bulmak için, Customer alan olarak; sum(Turnover) ifade olarak ve 80 yüzde olarak kullanılmalıdır.
   • Alanı Kilitle: Belirtilen alandaki seçimleri kilitler.
   • Tümünü Kilitle: Tüm alanlardaki tüm değerleri kilitler.
   • Alanın Kilidini Kaldır: Belirtilen alandaki seçimlerin kilidini kaldırır.
   • Tümünün Kilidini Kaldır: Tüm alanlardaki tüm değerlerin kilidini kaldırır.
   • Tümünün Kilidini Kaldır ve Tümünü Temizle: Tüm alanlardaki tüm değerlerin kilidini kaldırır ve tüm seçimleri temizler.
   • Diğer Alanları Temizle: Belirtilen alan dışındaki tüm ilgili alanları temizler.
   • Tümünü Temizle: Kilitli seçimler hariç tüm seçimleri temizler.
   • Alanı Temizle: Belirli bir alanı temizler.
  • Düzen:
   • Nesneyi Etkinleştir: Nesne Kimliği tarafından belirtilen nesneyi etkinleştirir. Bu fonksiyon Ajax istemcisinde çalışmaz.
   • Sayfayı Etkinleştir: Sayfa Kimliği tarafından belirtilen sayfayı etkinleştirir.
   • Sonraki Sayfayı Etkinleştir: Belgede bir sonraki sayfayı açar.
   • Önceki Sayfayı Etkinleştir: Belgede bir önceki sayfayı açar.
   • Nesneyi En Küçük Duruma Getir: Nesne Kimliği tarafından belirtilen nesneyi en küçük duruma getirir.
   • Nesneyi En Büyük Duruma Getir: Nesne Kimliği tarafından belirtilen nesneyi en büyük duruma getirir.
   • Nesneyi Geri Yükle: Nesne Kimliği tarafından belirtilen nesneyi geri yükler.
  • Seçim İmi:
   • Seçim İmi Uygula: Seçim İmi Kimliği tarafından belirlenen bir seçim imini uygular. İki seçim imi aynı kimliğe sahipse, belge seçim imi uygulanır. Sunucu seçim imini uygulamak için Server\bookmarkID öğesini belirleyin. 
   • Seçim İmi Oluştur: Geçerli seçimden bir seçim imi oluşturur. Seçim İmi Kimliği ve Seçim İmi Adı öğelerini belirtin. Gizli bir seçim imi oluşturmak için Gizli seçeneğini belirleyin.
   • Seçim İmini Değiştir: Seçim İmi Kimliği tarafından belirtilen seçim imini geçerli seçimle değiştirir.
  • Yazdır:
   • Nesneyi Yazdır: Nesne Kimliği tarafından belirtilen nesneyi yazdırır. Nesnenin varsayılan yazıcı dışında başka bir yazıcıya gönderilmesi gerekirse Yazıcı adı'nı belirtin. (Belge ve sayfa tetikleyicisi olarak kullanılamaz.)
   • Sayfayı Yazdır: Sayfa Kimliği tarafından belirtilen sayfayı yazdırır. (Belge ve sayfa tetikleyicisi olarak kullanılamaz.) Bu fonksiyon, AJAX istemcisinde çalışmaz.
   • Raporu Yazdır: Rapor Kimliği tarafından belirtilen raporu yazdırır. Raporun varsayılan yazıcı dışında başka bir yazıcıya gönderilmesi gerekirse, Yazıcı Adı'nı belirtin. Windows yazdırma diyalog penceresinin gösterilmesini istiyorsanız, Yazdırma Diyaloğu Penceresini Göster onay kutusunu işaretleyin. (Belge ve sayfa tetikleyicisi olarak kullanılamaz.)
  • Harici:
   • Bazı istemciler bu ayarı yönetemeyebilir!
    • Dışarı Aktar: Belirli bir alanlar kümesini içeren bir tabloyu dışarı aktarır; ancak yalnızca yapılan seçime göre uygulanabilir olan kayıtlar dışarı aktarılır. Eylem Ayarlarını Dışarı Aktar diyalog penceresini açmak için, Eylemler sayfasındaki Kurulum düğmesine tıklayın. Belge ve sayfa tetikleyicisi olarak kullanılamaz.

     Not: Bu fonksiyon AJAX istemcisinde çalışmaz.
    • Başlat: Harici bir programı başlatır. Eylemler diyalog penceresinde şu ayarlar yapılandırılabilir:
     • Uygulama: Başlatılması gereken uygulamayı bulmak için Gözat... düğmesine tıklayın. (Belge ve sayfa tetikleyicisi olarak kullanılamaz.)
     • Dosya Adı: Yukarıda belirtilen uygulamayla açılması gereken dosyanın yolunu girin. (Belge ve sayfa tetikleyicisi olarak kullanılamaz.)
     • Parametreler: Uygulamanın başlatılacağı komut satırı için parametreleri belirtin. (Belge ve sayfa tetikleyicisi olarak kullanılamaz.)
     • Çalışma Dizini: Başlatılacak uygulama için çalışma dizinini belirler. (Belge ve sayfa tetikleyicisi olarak kullanılamaz.)
     • QlikView kapatıldığında uygulamadan çık: QlikView kapatıldığında uygulamayı kapanmaya zorlar. (Belge ve sayfa tetikleyicisi olarak kullanılamaz.)
     • Not: Bu fonksiyon AJAX istemcisinde çalışmaz.
    • URL Aç: Başka bir QlikView belge içinden (belge zinciri) bir QlikView belgeye URL açmak için URL Aç kullanabilirsiniz. Bu ayar, URL'yi varsayılan web tarayıcısında açar. Bu işlev, belge ve sayfa tetikleyici olarak kullanılamaz. URL Aç kullanılıyorsa, belge adını eylem dizesine küçük harflerle girdiğinize emin olun.
     Mümkün olduğunda, URL Aç yerine QlikView Belgesi Aç kullanın.
    • QlikView Belgesi Aç: Başka bir QlikView belge içinden (belge zinciri) bir QlikView belge açmak için QlikView Belge Aç kullanabilirsiniz. Bu işlev belge veya sayfa tetikleyici olarak kullanılamaz. Daha fazla bilgi için bkz. Belge zincirleme örnekleri.

    • Makroyu Çalıştır: Çalıştırılacak makronun yolunu ve adını girin. Daha sonra Modül Düzenle diyalog penceresinde bir makronun düzenlenebileceği bir adı veya dinamik güncelleştirme için bir hesaplanan ifadeyi girin.
    • Değişkeni Ayarla: Belirtilen değişkene bir değer atar.
    • Bilgiyi Göster: Alan tarafından belirtilen bir alan için metin dosyası veya resim gibi ilişkilendirilmiş bilgi gösterir. Bu fonksiyon AJAX istemcisinde çalışmaz.
    • Bu Belgeyi Kapat: Etkin QlikView belgesini kapatır.
    • Yeniden Yükle: Geçerli belgede bir yeniden yükleme gerçekleştirir. Bu fonksiyon hem AJAX istemcisinde hem de IE eklentisinde çalışmaz.
    • Dinamik Güncelleştirme: Geçerli anda yüklenen belgede verilerin dinamik güncelleştirmesini gerçekleştirir. Dinamik güncelleştirmenin deyimi, Deyim alanına girilmelidir.
     Dinamik Güncelleştirmenin amaçlanan kullanımı, QlikView Yöneticisinin, belgede bir yeniden yükleme çalıştırmadan, bir QlikView belgesine tek bir kaynaktan sınırlı miktarda veri beslemesine izin verir. Analiz, QlikView Server'a birden fazla istemcinin bağlanmasıyla gerçekleştirilebilir.

     Not: Yüklenen bilgiler yalnızca RAM'de saklanır; bu nedenle belgede bir yeniden yükleme gerçekleştirilirse, Dinamik Güncelleştirme kullanarak eklenen veya güncelleştirilen tüm veriler kaybolur.

     Aşağıdaki dilbilgisi, Dinamik Güncelleştirme özelliğiyle birlikte kullanılabilecek olası deyimleri ve bileşenlerini açıklar:

     • statements ::= statement { “;” statement }
     • statement ::= insert_statement | update_statement | delete_statement | begin_transaction_statement | commit_transaction_statement
     • insert_statement ::= "INSERT" "INTO" ("*" | table_name) field_list "VALUES" value_list {"," value_list} ["KEY" ["AUTO" | (" (" field_list ")")] ["REPLACE" (["WITH" "ONE"] | "EACH") ]]
     • update_statement ::= "UPDATE" ("*" | table_name) set_clause {"," | set_clause} "WHERE" condition ["AUTO" "INSERT"]
     • delete_statement ::= "DELETE" "FROM" ("*" | table_name] "WHERE" condition
     • begin_transaction_statement ::= "BEGIN" ("TRANSACTION" | "TRAN") [trans_name]
     • commit_transaction_statement ::= "COMMIT" ["TRANSACTION" | "TRAN"] [trans_name]
     • table_name ::= identifier | quoted_name
     • field_list ::= "(" field_name {"," field_name} ")"
     • value_list ::= "("value {"," value} ")"
     • set_clause ::= "SET" field_name "=" any_valid_non_aggregated_qlikview_expression
     • field_name ::= identifier | quoted string
     • value ::= identifier | any_qlikview_number | quoted string
     • condition ::= any_valid_non_aggregated_qlikview_expression
     • identifier ::= any_qlikview_identifier
     • quoted_string ::= "[" [^]]+ "]"

     Example:  

     UPDATE AbcTable SET Discount = 123 WHERE AbcField=1

     Not: Bu özelliği kullanmak için, hem Belge hem de Sunucu üzerinde Dinamik Güncelleştirmeye izin verilmelidir.

    Belge zincirleme örnekleri

    Belge zinciri oluşturmak için QlikView Belgesi Aç'ı kullanabilirsiniz.

    Aşağıdaki ayarlar uygulanabilir:

    • Durum aktar: Seçimleri orijinal belgeden hedef belgeye aktarmak için. Hedef belgede ilk olarak seçimler temizlenecektir.

    • Durumu geçerli öğenin üzerine uygula: Hedef belgenin seçimlerini korumak ve orijinal belgenin seçimlerini bunların üzerine uygulamak için.

     Not: İki belgede yapılan seçimler çakışıyorsa Durumu geçerli öğenin üzerine uygula kullanmak beklenmeyen sonuçlar döndürebilir.

    • Aynı pencerede aç: AJAX ZFC istemcisini kullanırken, yeni belgeyi aynı tarayıcı sekmesinde açmak için.

     Not: QlikView Plug-In kullanılırken, QlikView Belgesi Aç eylemi etki alanı dışındaki kullanıcılar için desteklenmez.

    QlikView belgeleri: Hedef dosyanın uzantısı dahil edilmelidir. Zincirli belgeler aynı klasör yapısında (bağlama) depolandığı sürece bir QlikView belgesinden diğerine gitmek için göreli yollar tüm istemcilerde desteklenir.

    Aşağıdaki örneklerde dosya yolunun hedef dosyaya nasıl yazılacağı gösterilmektedir:

    Örnek: Aynı klasör yapısında (aynı bağlama) bulunan dosya.

    • Hedef dosya aynı klasördeyse:
     DestinationDoc.qvw

    • Hedef dosya bir alt klasördeyse:
     SubFolder/DestinationDoc.qvw

    • Hedef dosya bir üst klasördeyse:
     ../DestinationDoc.qvw

    • Hedef dosya bir üst ve paralel klasördeyse:
     ../ParallelFolder/DestinationDoc.qvw

    Örnek: Farklı klasör yapısında (farklı bağlama) bulunan dosya. Farklı bağlamalar arasında göreli yol sadece Ajax istemcide desteklenmektedir.

    • Hedef dosya farklı bağlamadaysa:
     ../DifferentMount/DestinationDoc.qvw

    Örnek: Bir QlikView belgesine gelmek için bağlama yolunu kullanma. Yolu bağlanmış klasörlere ayarlama sadece Ajax istemcide desteklenmektedir.

    • Hedef dosya aynı bağlanmış klasördeyse:
     \Mount\DestinationDoc.qvw

    • Hedef dosya farklı bir bağlanmış klasördeyse:
     \DifferentMount\DestinationDoc.qvw

     Not: Bağlı klasörlerle belge zincirleme, QlikView Plug-In ile çalışmaz.

    Örnek: Bir QlikView belgesine gelmek için mutlak yolu kullanma. Belge zincirleme için mutlak yolların kullanımı Ajax istemcide ve QlikView Desktop'de desteklenir.

    • Yerel Kök klasör veya bağlamaya mutlak yol:
     C:\...\DestinationDoc.qvw

    • Bir Ağ Paylaşımına mutlak yol:
     \\SharedStorage\...\DestinationDoc.qvw

    Qlik Sense Cloud hub'ındaki QlikView uygulamaları: Yola değil, AppId'ye ihtiyacınız vardır. Uygulamaların QlikView Desktop içinde hazırlanması ve güncellenmesi gerekir. AppId, uygulama hub'da açıkken URL'de bulunur.

    Örnek

    URL https://qcs.us.qlikcloud.com/qv/opendoc.htm?document=1cc71b323f172f93a8121ce1456cdg ise. AppId 1cc71b323f172f93a8121ce1456cdg olur.

     

Başlığı göster

Varsayılan olarak, tanımlanan ilk ifadenin etiketi, grafik başlığı olarak ayarlanır. Grafik başlığı istemiyorsanız, onay kutusunu temizleyin. Başlık, dinamik güncelleştirme için hesaplamalı formül olarak tanımlanabilir. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için Function simgesine tıklayın.

Daha Fazla.../Daha Az...

Ek sekmeleri içeren açılır bölümü genişletmek/daraltmak için bu düğmeye tıklayın.

Gösterge Grafiği Özellikleri: Sunum

Sunum

 • Görünüm: Aşağı açılan menüden kullanılabilir görünümlerden birini seçin.

 • Gösterge Min: Göstergenin minimum değerini belirtir. Bu, gösterge ışığının alt konumuna karşılık gelir.

 • Gösterge Maks: Göstergenin maksimum değerini belirtir. Bu, gösterge ışığının üst konumuna karşılık gelir.

 • Gösterge Segmenti Ayarları: Bu grupta, göstergeyi oluşturan segmentleri tanımlarsınız. LED stili göstergeler dışındaki tüm göstergeler en az bir segmente sahip olmalıdır. Dairesel ve doğrusal göstergelerde, segmentler, gösterge arka planında farklı renge sahip alanları oluşturur. Trafik lambası göstergelerinde, her bir segment bir lambaya karşılık gelir. Segmentlerin listesi gösterilir ve listeden segmenti seçerek segmentin özelliklerini değiştirebilirsiniz. Aşağı açılan menüden bir segment seçin, segment eklemek için Add öğesine tıklayın. Sınır üzerinde renk seçmek için Caption color öğesine tıklayın. Öğeleri listeden kaldırmak için Remove öğesine tıklayın. Açılan pencereyi açmak için Engine öğesine tıklayın.

 • Segment Genişliklerini Otomatik Ayarla: Bu onay kutusu işaretlenmişse, gösterge Min. değeri, Maks. değeri ve tanımlanan segment sayısı temel alınarak segment sınırları otomatik olarak hesaplanır.

 • Logaritmik Ölçeklendirme: Bu onay kutusu işaretlenmişse, gösterge ölçeği logaritmik olur.

 • Bağıntılı Segment Limitleri: Bu seçenek belirlenmişse, segment sınırları, Min ve Maks değerler arasındaki toplam aralığın bir kesrini belirtecek şekilde 0 ile 1 arasındaki sayılar olarak girilebilir.

 • Segment Ana Hatlarını Göster: Gösterge segmentlerinin ana hatlarını gösterir

 • Segment Sınırlarını Göster: Bu onay kutusu işaretlenmişse, dairesel ve doğrusal göstergelerin segment sınırlarında ana hatlar oluşturulur.

 • Segmentler: Göstergeye segment eklemek için Add öğesine tıklayın.

  • Arka Plan: Grafiğin arka planını ayarlar. Şu seçenekler kullanılabilir durumdadır:

  • Renk: Renk seçmek için Caption color öğesine tıklayın.

  • Resim: Resmi değiştirmek için Add image öğesine tıklayın.

 • Dinamik Resim: Seçimle birlikte değişen dinamik arka plan resimlerini göstermek için bir hesaplanan ifade girin.

 • Arka Plan Şeffaflığı Grafiğin şeffaflığını ayarlamak için kutuya değer girin veya sürgüyü sürükleyin.

Daha Fazla.../Daha Az...

 • Genel: Genel Sekmesi Hız Ölçer ve Dairesel Görünüm.

 • Gösterge İndikatörünü Göster: Gösterge değerini ibre göstergesiyle gösterir.

 • Gösterge Stili: İbrenin stilini belirtir.

 • Göstergeyi Yalnızca Değere Kadar Doldur: Gösterge değerini, gösterge arka planını yalnızca geçerli değere kadar tanımlı segment renkleri ile doldurarak gösterir. Maks. değere kadar olan geriye kalan kısım boş bırakılır.

 • Gösterge Ölçeğini Göster: Ölçeğin gösterilmesi için bu onay kutusunu işaretleyin.

 • Büyük Birimlerin Sayısı: Gösterge ölçeği üzerindeki ana birimlerin sayısını tanımlar.

 • Küçük Birimlerin Sayısı: Gösterge ölçeği üzerindeki her bir ana birim arasındaki küçük birimlerin sayısını tanımlar.

 • Gösterge Etiketlerini Göster: Gösterge ölçeği üzerinde metin etiketlerinin gösterilmesi için bu onay kutusunu işaretleyin.

 • Etiket Sıklığı: Etiketlerin yoğunluğu, düzenleme kutusuna girilebilir.

 • Silindir Kalınlığı: Gösterge normalde dolu daire veya daire segmenti olarak çizilir. Buradaki sayı ne kadar büyükse silindir o kadar kalın olur. Doldurulmamış şekilde bırakılacak yarıçapın yüzdesini belirten değer, 0 ile 99 arasında olmalıdır.

 • Açı Aralığı: Göstergedeki Min. ve Maks. değerler arasındaki açının derece cinsinden değeri. 45 ile 360 arasında bir değer olmalıdır.

 • Merkez Açı: Saate göre göstergenin merkez değerinin açısı. 0 ile 360 arasında bir değer olmalıdır. 0, göstergenin üst kısmındaki merkezi belirtir (saat 12 yönünde).

 • Açılan Pencere Etiketleri: Bu onay kutusu seçildiğinde, grafikteki veri noktasının üzerinde imleçle gelindiğinde, boyutların ve ifadelerin değerleri açılan balon olarak görünür.

 • Genel Sekmesi Düz Gösterge Görünümü:

  • Gösterge İndikatörünü Göster: Gösterge değerini ibre göstergesiyle gösterir.

  • Gösterge Stili: İbrenin stilini belirtir

  • Göstergeyi Yalnızca Değere Kadar Doldur: Gösterge değerini, gösterge arka planını yalnızca geçerli değere kadar tanımlı segment renkleri ile doldurarak gösterir. Maks. değere kadar olan geriye kalan kısım boş bırakılır.

  • Gösterge Ölçeğini Göster: Ölçeğin gösterilmesi için bu onay kutusunu işaretleyin.

  • Büyük Birimlerin Sayısı: Gösterge ölçeği üzerindeki ana birimlerin sayısını tanımlar.

  • Küçük Birimlerin Sayısı: Gösterge ölçeği üzerindeki her bir ana birim arasındaki küçük birimlerin sayısını tanımlar.

  • Gösterge Etiketlerini Göster: Gösterge ölçeği üzerinde metin etiketlerinin gösterilmesi için bu onay kutusunu işaretleyin.

  • Etiket Sıklığı: Etiketlerin yoğunluğu, düzenleme kutusuna girilebilir.

  • Açılan Pencere Etiketleri: Bu onay kutusu seçildiğinde, grafikteki veri noktasının üzerinde imleçle gelindiğinde, boyutların ve ifadelerin değerleri açılan balon olarak görünür.

 • Genel Sekmesi Trafik Lambası Görünümü:

  • Tek Işık: Kutu işaretlendiğinde, yalnızca bir lambanın görüntülenir.

  • Gösterge Stili: Lambaları çevreleyen alanın stilini belirtir

  • Göstergeyi Yalnızca Değere Kadar Doldur: Gösterge değerini, gösterge arka planını yalnızca geçerli değere kadar tanımlı segment renkleri ile doldurarak gösterir. Maks. değere kadar olan geriye kalan kısım boş bırakılır.

  • Yönü Ters Çevir: Bu kutu işaretlendiğinde, lambalar ters sırayla görüntülenir.

  • Açılan Pencere Etiketleri: Bu onay kutusu seçildiğinde, grafikteki veri noktasının üzerinde imleçle gelindiğinde, boyutların ve ifadelerin değerleri açılan balon olarak görünür.

 • Genel Sekmesi LedStili Görünümü:

  • Basamaklar: Kaç basamak olması gerektiğini seçin.

  • Basamak Rengi: Rengi ayarlamak için Caption color öğesine tıklayın.

  • Açılan Pencere Etiketleri: Bu onay kutusu seçildiğinde, grafikteki veri noktasının üzerinde imleçle gelindiğinde, boyutların ve ifadelerin değerleri açılan balon olarak görünür.

 • Genel Sekmesi Test Tüpü Görünümü:

  • Test Tüpü Rengi: Rengi ayarlamak için Caption color öğesine tıklayın.

  • Gösterge Ölçeğini Göster: Ölçeğin gösterilmesi için bu onay kutusunu işaretleyin.

  • Büyük Birimlerin Sayısı: Gösterge ölçeği üzerindeki ana birimlerin sayısını tanımlar.

  • Küçük Birimlerin Sayısı: Gösterge ölçeği üzerindeki her bir ana birim arasındaki küçük birimlerin sayısını tanımlar.

  • Gösterge Etiketlerini Göster: Gösterge ölçeği üzerinde metin etiketlerinin gösterilmesi için bu onay kutusunu işaretleyin.

  • Etiket Sıklığı: Etiketlerin yoğunluğu, düzenleme kutusuna girilebilir.

  • Açılan Pencere Etiketleri: Bu onay kutusu seçildiğinde, grafikteki veri noktasının üzerinde imleçle gelindiğinde, boyutların ve ifadelerin değerleri bir açılan balon olarak görünür.

 • Genel Sekmesi Yansıtmalı Tüp Görünümü:

  • Gösterge Ölçeğini Göster: Ölçeğin gösterilmesi için bu onay kutusunu işaretleyin.

  • Büyük Birimlerin Sayısı: Gösterge ölçeği üzerindeki ana birimlerin sayısını tanımlar.

  • Küçük Birimlerin Sayısı: Gösterge ölçeği üzerindeki her bir ana birim arasındaki küçük birimlerin sayısını tanımlar.

  • Gösterge Etiketlerini Göster: Gösterge ölçeği üzerinde metin etiketlerinin gösterilmesi için bu onay kutusunu işaretleyin.

  • Etiket Sıklığı: Etiketlerin yoğunluğu, düzenleme kutusuna girilebilir.

  • Açılan Pencere Etiketleri: Bu onay kutusu seçildiğinde, grafikteki veri noktasının üzerinde imleçle gelindiğinde, boyutların ve ifadelerin değerleri bir açılan balon olarak görünür.

 • Stiller:

  • Grafik Başlığı Stili: Grafik başlığının yazı tipi rengini ayarlamak için Font color öğesine tıklayın. Yazı tipi türünü ayarlamak için Font öğesine tıklayın.

  • Etiketi Ölçeklendir: Yazı tipi türünü ayarlamak için Font öğesine tıklayın.

  • Başlık Yazı Tipi: Başlık yazı tipini ayarlamak için Font öğesine tıklayın.

  • Etkin Başlık: Etkin başlığın arka plan rengini ayarlamak için Caption color öğesine tıklayın. Metin rengini ayarlamak için Font color öğesine tıklayın.

  • Etkin Olmayan Başlık: Etkin olmayan başlığın arka plan rengini ayarlamak için Caption color öğesine tıklayın. Metin rengini ayarlamak için Font color öğesine tıklayın.

  • Kenarlık Kullan: Sayfa nesnesinin çevresinde kenarlık kullanmak için bu onay kutusunu işaretleyin. Kenarlığın rengini ayarlamak için Caption color öğesine tıklayın.

  • Kenarlık Genişliği: Kenarlığın genişliğini ayarlamak için değer belirtin veya sürgüyü sürükleyin. Genişlik, piksel cinsinden belirtilir.

  • Yuvarlak Köşeler: Yuvarlak Köşeler açılan penceresini açmak için Settings öğesine tıklayın.

  • Yuvarlak Köşeler yalnızca Gelişmiş Stil Oluşturma Modu'nu seçtiyseniz kullanılabilir (Belge Özellikleri: Genel içinde bulunur).

  • Yuvarlak Köşeler Açılan Penceresi: Köşeler için Sabit veya Bağıntılı yuvarlaklığı seçin ve hangi köşelerin etkileneceğini belirtin. Ayrıca, değer girerek Kare olma durumu'nu da seçin. 

 • Referans Çizgileri:
  • Referans Çizgileri: Add öğesine tıklayarak bir referans çizgisi ekleyin.
  • Grafikte Etiketi Göster: Etiketi referans çizgisinin yanında görüntüler.
  • Etiket: Metin kutusuna, sayfa nesnesinin başlığında gösterilecek bir başlık girebilirsiniz. Etiket ayarlanmamışsa, Başlığı Göster öğesinin seçilmiş olması durumunda alanın adı kullanılır. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için Function simgesine tıklayın.
  • X Ekseni: Referans çizgisinin x ekseninden başlatılması gerekiyorsa, bu seçeneği belirleyin.
  • İfade: Referans çizgisinin çizilmesi gereken değer. Başlangıç noktası olarak kullanmak istediğiniz ifadeyi girin.
  • Çizgi Ağırlığı: Referans çizgisinin ağırlığını belirtir.
  • Çizgi Stili: Referans çizgisinin stilini belirtir.
  • Çizgi Rengi: Referans çizgisinin rengini belirtir.
  • Koşulu Göster'i Kullan: Grafiğin her çizilmesi gerektiğinde değerlendirilecek bir koşullu ifadeye bağlı olarak çizgi gösterilir veya gizlenir. Referans çizgisi yalnızca ifade FALSE sonucunu döndürdüğünde gizlenir.
  • Koşul: Koşullu ifadeyi girin. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için Function simgesine tıklayın.
 • Metin:
  • Grafikteki Metin: Grafiğe metin eklemek için Add öğesine tıklayın.
  • Metin: Grafikteki Metin içinde eklenen metin burada görüntülenir.
  • Eğim Açısı: Metin için 0 ile 360 derece arasında bir açı belirtin. Varsayılan 0'dır.
  • Yatay Hizala: Yatay hizalamayı ayarlar.
  • En Üstte: Listede geçerli anda seçili olan metin, grafik çizilirken ön plana alınır.
  • Metin Stili:
   • Metin arka plan rengini ayarlamak için Caption color öğesine tıklayın.
   • Yazı tipi rengini ayarlamak için Font color öğesine tıklayın. Yazı tipi türünü ayarlamak için Font öğesine tıklayın.
  • Boyut Konumu: Metnin nesne üzerindeki konumunu ve boyutunu ayarlar.

Başlık

 • Etiket: Metin kutusuna, sayfa nesnesinin başlığında gösterilecek bir başlık girebilirsiniz. Etiket ayarlanmamışsa, Başlığı Göster öğesinin seçilmiş olması durumunda alanın adı kullanılır.

 • Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir.

  İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için Function simgesine tıklayın.

 • Başlığı Göster: Bu seçenek işaretlendiğinde, sayfa nesnesinin en üst kısmına bir başlık çizilir. Liste kutuları ve diğer "kutu nesneleri" için seçenek varsayılan olarak açık olur; ancak düğmeler, metin nesneleri ve çizgi/ok nesneleri için açık olmaz.

 • Başlık Hizalaması: Sol, Ortalanmış veya Sağ olabilir.

 • Çok Satırlı Başlık (Sözcük Kaydırma): Bu seçenek işaretlenirse, metin iki veya daha fazla satırda görüntülenir.

 • Satır Sayısı: Başlık için birden çok satıra izin veriliyorsa, satır sayısını giriş alanında belirtin veya sürgüyü istenen sayıya sürükleyin.

 • Başlık Hizalaması: Üst, Ortalanmış veya Alt olabilir.

Daha Fazla.../Daha Az...

Bu bölümde Daha Fazla.../Daha Az... içindeki Simge Başlığı özellikleri açıklanmaktadır.

 • Menü: Nesne menüsünü açar.
 • Temizle: Etkin sayfa nesnesindeki tüm geçerli seçimleri temizler.
 • Yazdır:  Seçilen sayfa nesnelerini başka bir tarayıcı penceresinde tablo biçiminde açar. Bazı istemciler bu ayarı yönetemeyebilir!
 • Verileri Kopyala: Sayfa nesnesindeki alan değerlerini kopyalar. Bazı istemciler bu ayarı yönetemeyebilir!
 • Resmi Panoya Kopyala: Sayfa nesnesini resim olarak Pano'ya kopyalar. Bazı istemciler bu ayarı yönetemeyebilir!
 • Excel'e Gönder: Olası (seçilen dahil) değerleri, çalışmıyor olması durumunda otomatik olarak başlatılan Microsoft Excel'e dışarı aktarır. Dışarı aktarılan değerler, yeni Excel çalışma sayfasında bir sütun olarak görünür. Bu özelliğin çalışması için bilgisayarda Microsoft Excel 2007 veya daha yeni bir sürümü yüklü olmalıdır. Bazı istemciler bu ayarı yönetemeyebilir!
 • En Küçük Duruma Getirmeye İzin Ver: Bu seçenek işaretlendiğinde, nesnenin en küçük duruma getirilebilir olması koşuluyla sayfa nesnesinin pencere başlığında bir en küçük duruma getir simgesi görüntülenir. Bu, ayrıca, nesnenin başlığına çift tıklanarak en küçük duruma getirilmesini mümkün kılar.
 • Otomatik Olarak En Küçük Duruma Getir: Bu seçenek, En Küçük Duruma Getirmeye İzin Ver öğesi işaretlendiğinde kullanılabilir hale gelir. Aynı sayfa üzerindeki birkaç sayfa nesnesi için Otomatik Olarak En Küçük Duruma Getir öğesi işaretlendiğinde, biri hariç tümü istendiği zaman otomatik olarak en küçük duruma getirilir. Bu, örneğin, aynı sayfa alanında birkaç grafiğin dönüşümlü olarak görüntülenmesi için kullanışlıdır.
 • En Küçük Duruma Getirmeye İzin Ver: Bu seçenek işaretlendiğinde, nesnenin en büyük duruma getirilebileceğini belirtecek şekilde, sayfa nesnesinin pencere başlığında bir en büyük duruma getir simgesi görüntülenir. Bu, ayrıca, nesnenin başlığına çift tıklanarak en büyük duruma getirilmesini mümkün kılar. En Küçük Duruma Getirmeye İzin Ver ve En Büyük Duruma Getirmeye İzin Ver öğelerinin her ikisi de işaretlendiğinde, çift tıklama işlemi nesnenin en küçük duruma getirilmesini etkiler.
 • Yardım Metni: Burada, açılan pencerede görüntülenecek yardım metnini girebilirsiniz. Bu seçenek, belge seviyesinde kullanılamaz. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için Function simgesine tıklayın.
  Örneğin, sayfa nesnesinin açıklaması girilebilir. Nesnenin pencere başlığına yardım simgesi eklenir. Fare imleci simgenin üzerinde olduğunda, metin açılan pencerede görüntülenir.
 • Hızlı Tür Değişimi: Burada, grafik türleri arasında geçişi etkinleştirebilirsiniz. Tüm nesneler için kullanılabilir durumda değildir. Açılan pencereyi açmak için Settings öğesine tıklayın.
 • Hızlı Tür Ayarları Açılan Penceresi: Hızlı tür değişimini kullanarak aralarında geçiş yapmak istediğiniz grafik türlerine yönelik kutuları işaretleyin.

Gösterge Grafiği Özellikleri: Seçenekler

Seçenekler

Bazı seçenekler tüm nesneler için kullanılamayabilir.

 • Salt Okunur: Grafiği salt okunur hale getirir; bu da grafikte tıklanarak veya fare ile boyanarak seçimlerin yapılamayacağı anlamına gelir.
 • Taşımaya/Boyutlandırmaya İzin Ver: Bu seçeneğin seçimi kaldırılmışsa, sayfa nesnesi taşınamaz veya boyutlandırılamaz.
 • Kopyalamaya/Klon Oluşturmaya İzin Ver: Bu seçeneğin seçimi kaldırılmışsa, sayfa nesnesinin kopyası oluşturulamaz. Bu ayar tüm istemciler tarafından gerçekleştirilemeyebilir.
 • Nesneyi Veriye Göre Boyutlandır: Normalde, seçimler tablonun boyutunun sayfa nesnesi için tahsis edilenden daha küçük olmasına neden olduğunda, QlikView'daki tüm tablo sayfa nesnelerinin etrafındaki kenarlıklar küçülür. Bu onay kutusunun seçimi kaldırıldığında, boyutun bu otomatik ayarlanması kapatılır ve fazlalık alanı boş bırakılır.
 • Başlıkta Bilgiyi Göster'e İzin Ver: Bilgi fonksiyonu kullanımdayken, bir alan değerinin bununla ilişkilendirilmiş bilgi içerdiği her seferinde, pencere başlığında bir bilgi simgesi görüntülenir. Bilgi simgesinin başlıkta görüntülenmesini istemiyorsanız, bu seçeneğin işaretini kaldırabilirsiniz. Yalnızca liste kutusu, istatistik kutusu, çoklu kutu ve giriş kutusu için kullanılabilir durumdadır.
 • Kaydırma Konumunu Koru: Bu onay kutusu ve Kullanıcı Tercihleri, Nesneler diyalog penceresi buna karşılık gelen onay kutusu işaretlendiğinde, QlikView tablo nesnelerinde bir seçim yapıldığında dikey kaydırmayı korur.
 • Koşulu Göster'i Kullan: Sayfa nesnesi, örneğin seçimler vb. gibi öğelere göre sürekli değerlendirilecek bir koşullu ifadeye bağlı olarak gösterilir veya gizlenir. Sayfa nesnesi yalnızca koşul false değerini döndürdüğünde gizlenir. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için Function simgesine tıklayın.
 • Normal: Nesnenin Sol ve Üst kenarlıklarıyla Genişlik ve Yükseklik'ini ayarlayarak nesnenin konumunu belirleyin.
 • En Küçük Duruma Getirilmiş: Sol ve Üst kenarlıklarıyla Genişlik ve Yükseklik'ini ayarlayarak en küçük duruma getirilmiş nesnenin konumunu belirleyin.
 • Daha Fazla.../Daha Az...: Şu seçenekler kullanılabilir durumdadır:
  • Sahip: Sahibinin etki alanı ve kullanıcı adı
  • Nesneyi Paylaş: Nesneleri diğer kullanıcılarla paylaşmak için etkinleştirin. Bu seçimin etkinleştirildiğinde, aşağıdaki ayarlar etkinleştirilir.
  • Şununla paylaş: Herkesle Paylaş veya Kullanıcı adına göre paylaş öğelerinden birini seçin.
  • Kullanıcılar (Etki Alanı\UserID): Kullanıcı adına göre paylaş seçilirse, eklenen kullanıcıların olduğu bir liste gösterilir.

   Kullanıcı eklemek için Add simgesine tıklayın, bir satır eklenir, kilidini kaldırmak için satırı seçin ve kullanıcı bilgisini düzenleyin. Kullanıcıları kaldırmak için, kaldırılacak her bir kullanıcının ardındaki Remove simgesine tıklayın.