Ana içeriğe geç

Gelişmiş Arama

BU SAYFADA

Gelişmiş Arama

Metin aramanızı bir eşittir işareti = ile başlatırsanız, ilişkilendirilmiş alanları ve tam boole mantığını içeren gelişmiş bir arama ifadesi girebilirsiniz. Eşittir işaretinin ardından herhangi bir geçerli QlikView düzen ifadesi kullanabilirsiniz. Bu ifade, arama alanındaki her bir değer için değerlendirilir. Arama ifadesinin sıfır olmayan bir değer döndürdüğü tüm değerler seçilir.

Examples:  

Gelişmiş Arama örnekleri
Örnek Açıklama
=MyField like 'A*' veya MyField like '*Z' Örneğin, MyField alanını içeren bir liste kutusundan çağrılırsa, arama A harfiyle başlayan veya Z harfiyle biten tüm alan değerlerini döndürür.
=sum(Sales)>sum(Budget) Örneğin Salesman alanını içeren bir liste kutusundan çağrılırsa, arama ilişkilendirilmiş Budget öğesinden daha büyük olan bir ilişkilendirilmiş bir Sales değerine sahip tüm Salesman öğelerini döndürür.