Ana içeriğe geç

Kullanıcı Tercihleri: Nesneler

Burada, sayfa nesneleri için birtakım varsayılan ayarları belirleyebilirsiniz.

Tüm onay mesajlarını etkinleştir QlikView bir bilgisayara ilk kez kurulduğunda, birtakım uyarı diyalog pencereleri etkinleştirilir. Bu uyarı diyalog pencerelerinden her biri, sayfaları ve sayfa nesnelerini silme veya e-posta gönderme gibi belirli eylemleri gerçekleştirmeden önce onay ister. Her uyarı diyalog penceresinde şu ifadeyi içeren bir onay kutusu bulunur: "Bu mesajı yeniden gösterme". Bu kutu işaretlendiğinde, söz konusu uyarı diyalog penceresi kalıcı olarak durdurulur. Daha önce devre dışı bırakılmış tüm uyarı diyalog pencerelerini tekrar açmak için, bu grupta Etkinleştir düğmesine tıklayın.
Tablo Varsayılanları Seçim Göstergelerini Göster
Sütun seçim göstergesinin (işaretinin) yeni tablo kutuları, pivot tablolar ve düz tablolar için varsayılan olarak etkinleştirilmesi gerekiyorsa bu seçeneği belirleyin.

Sırala Göstergesini Göster
Birincil sıralama sütununu belirten bir simgenin yeni tablo kutuları ve düz tablolar için varsayılan olması gerekiyorsa bu seçeneği belirleyin.

Alan Açılan Menü Seçimi
Açılan menü seçimi simgelerinin yeni tablo kutuları, pivot tablolar ve düz tablolar için alan sütunlarında görüntülenmesi gerekiyorsa bu seçeneği belirleyin.
Diğerleri İçin Varsayılan Etiket Biz dizi grafik türünde, bir Maks. değer ayarlayarak çizilen veri noktalarının sayısı sınırlanabilir. Bu sınırın dışına düşen tüm veri noktaları "Diğerleri" olarak birlikte gruplanır. Diğerleri için varsayılan etiket burada düzenlenebilir.
 Toplam için Varsayılan Etiket Sütun grafiklerinde, pivot tablolarda ve düz tablolarda görüntülenebilen toplamlara "Toplam" varsayılan etiketi verilir. Toplam için varsayılan etiket burada düzenlenebilir.
Başlık Simge Varsayılan Ayarları Grupta, seçilen başlık simgeleri için varsayılanlar ayarlanabilir.
Arama Simgesini Yeni Liste Kutusu Başlıklarına Dahil Et
Bu onay kutusu işaretlendiğinde, tüm yeni liste kutularında, oluşturulmaları sırasında, Arama başlık simgesi etkinleştirilmiş olur. Bu, daha iyi kullanılabilirlik için ve özellikle de belge QlikView AJAX istemcisi için yayınlanacaksa önerilen bir işlemdir.
Yazdır ve XL Simgelerini Yeni Tablo ve Grafik Başlıklarına Dahil Et
Bu onay kutusu işaretlendiğinde, tüm yeni tablolarda ve grafiklerde, oluşturulmaları sırasında, Yazdır ve Excel'e Gönder başlık simgeleri etkinleştirilmiş olur. Bu, daha iyi kullanılabilirlik için ve özellikle de belge QlikView AJAX istemcisi için yayınlanacaksa önerilen bir işlemdir.
Kaydırma Konumunu Koru

Bu ayar etkin durumdayken, bir başka nesnede bir seçim yapıldığında, QlikView, tablo ve grafiklerin kaydırma konumunu bir kaydırma çubuğuyla korumaya çalışır. Bu ayar, nesnelerin Düzen sayfasında da etkinleştirilmelidir.

Belgeyi kapattığınızda kaydırma konumu korunmaz.

Grafiklerdeki Maks. Semboller Sembollerle görüntülenecek veri noktaları sayısı için bir üst sınır belirlenebilir. Varsayılan sayı, 100'dür. Bu özellik, yalnızca çizgi grafiklerinde ve birleşik grafiklerde ve hem Çizgi hem de Sembol öğelerinin işaretlendiği ifadeler için kullanışlıdır.
Grafik Arka Planı'na Tıklandığında Seçim Temizlensin Bu seçenek seçilirse, grafiğini çizim alanının arka planına tıklanıldığında, bu işlem grafiğin boyut alanlarındaki tüm seçimlerin temizlenmesine neden olur.
Hesaplama İçin İlerleme Durumu Bilgisi Bu grupta, sayfa nesneleri hesaplamasının tamamlanması bir saniyeden fazla süre gerektirdiğinde, görüntülenecek bilgi seviyesi belirlenebilir.

Kapalı
İlerleme bilgisi görüntülenmez.

Normal
İlerleme çubuğu görüntülenir.

Ayrıntılı
İlerleme çubuğu ve ek metin bilgisi görüntülenir.