Ana içeriğe geç

Tablo adları

QlikView tabloları, QlikView dahili veritabanında depolandıklarında adlandırılır. Tablo adları örneğin, resident cümlesini içeren LOAD deyimleri için veya peek fonksiyonunu içeren ifadelerle kullanılabilir ve düzen içinde $Table sistem alanında görülebilir.

Tablolar, aşağıdaki kurallara göre adlandırılır:

 1. Bir etiket, LOAD veya SELECT deyiminden hemen önce geliyorsa, bu etiket tablo adı olarak kullanılır. Etiketin ardında iki nokta üst üste olmalıdır.

  Example:  

  Table1:

  LOAD a,b from c.csv;

  Tablo etiketleri

 2. Etiket verilmezse, LOAD veya SELECT deyimindeki FROM anahtar sözcüğünden hemen sonra gelen dosya adı veya tablo adı kullanılır.
  Not: If a file name is defined as a wildcard such as *.csv, the name becomes tablename-1.
 3. Satır içinde yüklenen tablolar INLINExx olarak adlandırılır; burada xx bir sayıdır. İlk satır içi tabloya INLINE01 adı verilir.
 4. Otomatik olarak oluşturulan tablolar AUTOGENERATExx olarak adlandırılır; burada xx bir sayıdır. Otomatik olarak oluşturulan ilk tabloya AUTOGENERATE01 adı verilir.
 5. Yukarıdaki kurallara göre oluşturulan bir tablo adının önceki bir tablo adıyla çakışması durumunda, ad -x ile uzatılır; burada x bir sayıdır. Çakışma ortadan kalkana kadar sayı artırılır. Örneğin üç tablo, Budget, Budget-1 ve Budget-2 olarak adlandırılabilir.

Tablo adları için üç ayrı etki alanı mevcuttur: section access, section application ve eşleme tabloları. section access ve section application içinde oluşturulan tablo adlarıyla ayrı ayrı işlem yapılır. Başvuruda bulunulan bir tablo adı seçim içinde bulunamazsa QlikView diğer bölümü de arar. Eşleme tabloları ayrı işlenir ve diğer iki tablo adı etki alanıyla hiçbir şekilde bağlantılı değildir.