Ana içeriğe geç

Tarih ve saat yorumu

QlikView, verilerde bulunan her bir tarihi, saati ve zaman damgasını bir tarih seri numarası olarak depolar. Tarih seri numarası; tarihler, zamanlar ve zaman damgaları için ve tarih ile zaman varlıklarını temel alan aritmetik hesaplamalarda kullanılır. Dolayısıyla, tarihler ve saatler toplanabilir ve çıkarılabilir, aralıklar kıyaslanabilir ve benzeri işlemler yapılabilir.

Tarih seri numarası, 30 Aralık 1899 tarihinden itibaren geçen (gerçek değerli) gün sayısıdır; yani QlikView biçimi, 1 Mart 1900 ve 28 Şubat 2100 tarih aralığında Microsoft Excel ve diğer programların kullandığı 1900 tarih sistemiyle aynıdır. Örneğin, 33857 sayısı 10 Eylül 1992 tarihine karşılık gelir. Bu aralığın dışında QlikView, Miladi takvime genişletilmiş aynı tarih sistemini kullanır.

Zamanlar için seri numarası, 0 ile 1 arasında bir sayıdır. 0.00000 seri numarası 00:00:00 sonucuna karşılık gelirken, 0.99999 seri numarası 23:59:59 sonucuna karşılık gelir. Karışık sayılar, tarihi ve zamanı belirtir: 2.5 seri numarası, 1 Ocak 1900, öğlen 12:00'yi temsil eder.

Ancak veriler, dizenin biçimine göre görüntülenir. Varsayılan olarak, Denetim Masası'nda yapılan ayarlar kullanılır. Verilerin biçimi ayrıca, kod içinde sayı yorumlama değişkenlerini kullanarak veya biçimlendirme fonksiyonları yardımıyla da ayarlanabilir. Son olarak, sayfa nesnesinin özellikler sayfasında verileri yeniden biçimlendirmek de mümkündür.

Sayı yorumlama değişkenleri

Biçimlendirme fonksiyonları

Example 1:  

1997-08-06 şu şekilde depolanır: 35648
09:00 şu şekilde depolanır: 0.375
1997-08-06 09:00 şu şekilde depolanır: 35648.375

Ve tam tersi:

35648 'D/M/YY' sayı biçimiyle şu şekilde gösterilir: 6/8/97
0.375 'hh.mm' sayı biçimiyle şu şekilde gösterilir: 09.00

QlikView tarihleri, saatleri ve diğer veri türlerini yorumlamaya çalışmak için bir kural dizisini izler. Ancak burada açıklandığı gibi bir dizi faktör nihai sonucu etkiler.

Example 2:  

Bu örnekler aşağıdaki varsayılan ayarları kabul eder:

  • Sayı ondalık ayırıcısı:
  • Kısa tarih biçimi: YY-MM-DD
  • Zaman Biçimi: hh:mm

Kod içinde özel yorumlama fonksiyonu olmadan veriler okunup QlikView'e alındığında oluşan farklı temsiller aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

Kaynak veri QlikView varsayılan yorumu 'YYYY-MM-DD' tarih biçimi 'MM/DD/YYYY' tarih biçimi 'hh:mm' saat biçimi '# ##0.00' sayı biçimi
0.375 0.375 1899-12-30 12/30/1899 09:00 0.38
33857 33857 1992-09-10 09/10/1992 00:00 33 857.00
97-08-06 97-08-06 1997-08-06 08/06/1997 00:00 35 648.00
970806 970806 4557-12-21 12/21/4557 00:00 970 806.00
8/6/97 8/6/97 8/6/97 8/6/97 8/6/97 8/6/97

Kod içinde date#( A, 'M/D/YY') yorumlama fonksiyonu kullanılarak veriler okunup QlikView'e alındığında oluşan farklı temsiller aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

Kaynak veri QlikView varsayılan yorumu 'YYYY-MM-DD' tarih biçimi 'MM/DD/YYYY' tarih biçimi 'hh:mm' saat biçimi '# ##0.00' sayı biçimi
0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375
33857 33857 33857 33857 33857 33857
97-08-06 97-08-06 97-08-06 97-08-06 97-08-06 97-08-06
970806 970806 970806 970806 970806 970806
8/6/97 8/6/97 1997-08-06 08/06/1997 00:00 35 648.00