Ana içeriğe geç

QlikView içindeki veri türleri

BU SAYFADA

QlikView içindeki veri türleri

QlikView; metin dizelerini, sayıları, tarihleri, zamanları, zaman damgalarını ve para birimlerini doğru şekilde işleyebilir. Bu öğeler sıralanabilir, birkaç farklı biçimde görüntülenebilir ve hesaplamalarda kullanılabilir. Bu, örneğin tarihlerin, saatlerin ve zaman damgalarının birbirine eklenebileceği ve birbirinden çıkarılabileceği anlamına gelir.

QlikView içinde veri temsili

QlikView uygulamasında veri yorumlamasını ve sayı biçimlendirmesini anlamak için, verilerin program tarafından dahili olarak nasıl depolandığını bilmek gerekir. QlikView'e yüklenen verilerin tümü, dize ve sayı olmak üzere iki temsil halinde mevcuttur.

  1. Dize temsili her zaman kullanılabilir ve liste kutularında ve diğer sayfa nesnelerinde gösterilen öğedir. Liste kutularındaki verilerin biçimlendirmesi (sayı biçimi) yalnızca dize temsilini etkiler.
  2. Sayı temsili yalnızca verilerin geçerli bir sayı olarak yorumlanabildiği durumlarda kullanılabilir. Sayı temsili, tüm sayısal hesaplamalar ve sayısal sıralama için kullanılır.

Bir alana okunan birkaç veri öğesi aynı sayısal ifadeye sahipse, bunlar aynı değer olarak işlenir ve tümü karşılaşılan ilk değerin metnini paylaşır. Örnek: Bu sırayla okunan 1.0, 1 ve 1.000 sayılarının tümü 1 sayı değerine ve 1.0 olan ilk dize metnine sahip olur.