Ana içeriğe geç

SubStringCount - kod ve grafik fonksiyonu

SubstringCount(), giriş dizesi metninde belirtilen alt dizenin oluşlarının sayısını döndürür. Eşleşme yoksa, 0 sonucu döndürülür.

Syntax:  

SubStringCount(text, sub_string)

Return data type: tam sayı

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
text Orijinal dize.
sub_string text giriş dizesi içinde bir kez veya daha çok geçebilen bir dize.