Ana içeriğe geç

SubField - kod ve grafik fonksiyonu

Subfield(), bir üst dize alanından alt dize bileşenlerini çıkarmak için kullanılır ve burada orijinal kayıt alanları ayırıcı ile ayrılmış iki veya daha fazla bölümden oluşur.

Subfield() fonksiyonu örneğin, tam adlardan oluşan bir kayıt listesinden adı veya soyadı çıkarmak, bir yol adının bileşen parçalarına çıkarmak veya virgülle ayrılmış tablolardan verileri çıkarmak için kullanılabilir.

Subfield() fonksiyonunu bir LOAD deyimi içinde isteğe bağlı field_no parametresini hariç bırakarak kullanırsanız, her bir alt dize için bir tam kayıt üretilir. Subfield() kullanılarak birkaç alan yüklenirse, tüm kombinasyonların Kartezyen çarpımları oluşturulur.

Syntax:  

SubField(text, delimiter[, field_no ])

Return data type: dize

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
text Orijinal dize. Bu bir sabit kodlanmış metin, değişken, dolar işareti genişletmesi veya başka bir ifade olabilir.
delimiter Dizeyi bileşen parçalarına ayıran text girişi içindeki bir karakter.
field_no

İsteğe bağlı üçüncü bağımsız değişken, text ana dizesinin hangi alt dizelerinin döndürüleceğini belirten bir tamsayıdır.

  • field_no pozitif değer ise, alt dizeler soldan sağa çıkarılır.
  • field_no negatif değer ise, alt dizeler sağdan sola çıkarılır.
İpucu: Len(), Right(), Left(), Mid() gibi fonksiyonların ve diğer dize fonksiyonlarının karmaşık kombinasyonlarını kullanmak yerine SubField() kullanılabilir.