Ana içeriğe geç

Index - kod ve grafik fonksiyonu

Index(), sağlanan bir alt dizenin n. oluşunun başlangıç konumunu bulmak için bir dizeyi arar. İsteğe bağlı üçüncü bir bağımsız değişken n değerini sağlar; atlanması halinde bu 1 olur. Negatif bir değer dizenin sonundan itibaren arar. Dizedeki konumlar 1'den başlayarak ve artarak numaralandırılır.

Syntax:  

Index(text, substring[, count])

Dönüş veri türü: tam sayı

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
text Orijinal dize.
substring text içinde aranacak bir karakter dizesi.
count substring öğesinin hangi oluşunun aranacağını tanımlar. Örneğin, 2 değeri ikinci oluşu arar.