Ana içeriğe geç

Concat - kod fonksiyonu

Concat() , dize değerlerini birleştirmek için kullanılır. Bu kod fonksiyonu, group by cümlesi ile tanımlandığı şekilde, birkaç kayıt üzerinde yinelenen ifadenin tüm değerlerinin toplanmış dize birleşimini döndürür.

Syntax:  

Concat ([ distinct ] string [, delimiter [, sort-weight]])

Return data type: dize

Arguments:  

İşlenecek dizeyi içeren ifade veya alan.

Bağımsız Değişken Açıklama
string

İşlenecek dizeyi içeren ifade veya alan.

delimiter Her değer, delimiter içinde bulunan dize ile ayrılabilir.
sort-weight

Birleşimin sırası sort-weight boyutunun değerine göre belirlenebilir (varsa) ve en düşük değere karşılık gelen dize birleşimde ilk görünür.

distinct İfadeden önce distinct sözcüğü varsa tüm çoğaltmalar göz ardı edilir.

Examples and results:  

Örnek kodu belgenize ekleyin ve çalıştırın. Ardından, sonucu görmek için belgenizdeki bir sayfaya en azından sonuçlar sütununda listelenen alanları ekleyin.

Örnek Sonuç  

TeamData:

LOAD * inline [

SalesGroup|Team|Date|Amount

East|Gamma|01/05/2013|20000

East|Gamma|02/05/2013|20000

West|Zeta|01/06/2013|19000

East|Alpha|01/07/2013|25000

East|Delta|01/08/2013|14000

West|Epsilon|01/09/2013|17000

West|Eta|01/10/2013|14000

East|Beta|01/11/2013|20000

West|Theta|01/12/2013|23000

] (delimiter is '|');

 

Concat1:

LOAD SalesGroup,Concat(Team) as TeamConcat1 Resident TeamData Group By SalesGroup;

SalesGroup

East

West

TeamConcat1

AlphaBetaDeltaGammaGamma

EpsilonEtaThetaZeta

Önceki örnekte olduğu gibi TeamData tablosunun yüklendiği varsayılırsa:

LOAD SalesGroup,Concat(distinct Team,'-') as TeamConcat2 Resident TeamData Group By SalesGroup;

SalesGroup

East

West

TeamConcat2

Alpha-Beta-Delta-Gamma

Epsilon-Eta-Theta-Zeta

Önceki örnekte olduğu gibi TeamData tablosunun yüklendiği varsayılırsa:

LOAD SalesGroup,Concat(distinct Team,'-',Amount) as TeamConcat2 Resident TeamData Group By SalesGroup;

sort-weight için bağımsız değişken eklendiğinden, sonuçlar Amount boyutunun değerine göre sıralanır.

SalesGroup

East

West

TeamConcat2

Delta-Beta-Gamma-Alpha

Eta-Epsilon-Zeta-Theta