Ana içeriğe geç

Fractile - kod fonksiyonu

Fractile(), bir group by cümlesi ile tanımlandığı şekilde, bir dizi kayıt üzerinde ifadedeki toplanmış verilerin kapsayıcı fraktiline (yüzdelik dilim) karşılık gelen değeri bulur.

İpucu: Dışlayıcı fraktili hesaplamak için FractileExc - kod fonksiyonu kullanabilirsiniz.

Syntax:  

Fractile(expr, fraction)

Return data type: sayısal

Bu fonksiyon, sıralama = kesir * (N-1) + 1 tarafından tanımlanan sıralamaya karşılık gelen değeri döndürür; burada N, expr içindeki değer sayısıdır. Sıralama tamsayı olmayan bir sayıysa en yakın iki değer arasında interpolasyon yapılır.

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
expr Fraktil hesaplanırken kullanılacak verileri içeren ifade veya alan.
fraction Hesaplanacak fraktile (kesir olarak ifade edilen yüzdelik dilim) karşılık gelen, 0 ile 1 arasında bir sayı.

Examples and results:  

Örnek kodu uygulamanıza ekleyin ve çalıştırın. Sonra sonucu görmek için en azından sonuçlar sütununda listelenen alanları uygulamanızdaki bir sayfaya ekleyin.

Örnek Sonuç

Table1:

crosstable LOAD recno() as ID, * inline [

Observation|Comparison

35|2

40|27

12|38

15|31

21|1

14|19

46|1

10|34

28|3

48|1

16|2

30|3

32|2

48|1

31|2

22|1

12|3

39|29

19|37

25|2 ] (delimiter is '|');

 

Fractile1:

LOAD Type,

Fractile(Value,0.75) as MyFractile Resident Table1 Group By Type;

 

Type ve MyFractile boyutlarını içeren bir tabloda, veri yükleme komut dosyasındaki Fractile() hesaplamalarının sonuçları şöyledir:

Type MyFractile

Comparison 27.5

Observation 36