Ana içeriğe geç

Table format

BU SAYFADA

Table format

Tablo biçimi, dosya türünü tanımlayan LOAD deyimi için bir dosya belirticisidir. Hiçbir şey belirlenmezse, dosyanın bir .txt dosyası olduğu kabul edilir.

txt

Ayrılmış metin dosyasında, tablodaki sütunlar ayırıcı bir karakter ile ayrılır.

Delimiter

fix

Sabit kayıt dosyasında, her alan tam olarak belirli bir sayıda karakterden oluşur.

Tipik olarak, birçok sabit kayıt uzunluğu dosyası satır besleme ile ayrılmış kayıtlar içerir, ancak kayıt boyutunu bayt cinsinden belirtmek veya Record is ile birden fazla satıra yaymak için daha gelişmiş seçenekler vardır.

Record is

Not: Veriler çok baytlı karakterler içeriyorsa, biçimin bayt cinsinden sabit bir uzunluğu temel alması nedeniyle alan sonlarının hizası bozulabilir.
dif .dif dosyasında (Data Interchange Format), kullanılan tabloyu tanımlamaya yönelik özel bir biçim.
biff QlikView ayrıca, standart Excel dosyalarındaki verileri biff biçiminin (Binary Interchange File Format) yardımıyla yorumlayabilir.
ooxml Excel 2007 ve sonraki sürümler ooxml .xslx biçimini kullanır.
html Tablo bir html sayfasının veya dosyasının parçasıysa html kullanılmalıdır.
xml xml (Extensible Markup Language), metin biçiminde veri yapılarını temsil etmek için kullanılan bir ortak biçimlendirme dilidir.
qvd qvd biçimi, bir QlikView belgesinden dışarı aktarılan özel QVD dosyaları biçimidir.
qvx qvx, QlikView uygulamasına yüksek performanslı çıkış sağlayan dosya/akış biçimidir.