Ana içeriğe geç

Header is

BU SAYFADA

Header is

Tablo dosyalarındaki üstbilgi boyutunu belirler. Rastgele üstbilgi uzunluğu header is tanımlayıcısıyla belirlenebilir. Üstbilgi, QlikView tarafından kullanılmayan metin bölümüdür.

Syntax:  

header is n

header is line

header is n lines

 

Üst bilgi uzunluğu, bayt olarak (header is n) veya satır olarak (header is line ya da header is n lines) verilebilir. n, üst bilgi uzunluğunu temsil eden pozitif bir tamsayı olmalıdır. Belirtilmediği takdirde header is 0 olduğu varsayılır. header is belirticisi yalnızca tablo dosyalarıyla ilgilidir.

Example:  

Bu, QlikView tarafından veri olarak yorumlanmaması gereken üstbilgi metin satırı içeren bir veri kaynağı tablosu örneğidir.

 
*Header line Col1,Col2 a,B c,D
 

header is 1 lines belirticisi kullanıldığında ilk satır veri olarak yüklenmez. Örnekte, embedded labels belirticisi QlikView uygulamasına, ilk hariç tutulmayan satırı alan etiketleri içeriyormuş gibi yorumlamasını söyler.

 
LOAD Col1, Col2 FROM header.txt (txt, embedded labels, delimiter is ',', msq, header is 1 lines);
 

Sonuç, Col1 ve Col2 alanlarına sahip iki alanlı bir tablodur.

See also