Ana içeriğe geç

Rename table

BU SAYFADA

Rename table

Bu kod fonksiyonu, bir veya daha fazla var olan QlikView dahili tabloyu yüklendikten sonra yeniden adlandırır.

rename table veya rename tables söz dizimlerinden herhangi biri kullanılabilir.

Syntax:  

Rename Table (using mapname | oldname to newname{ , oldname to newname })

Rename Tables (using mapname | oldname to newname{ , oldname to newname })

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
mapname Bir veya daha fazla eski ve yeni tablo adı çifti içeren önceden yüklenmiş eşleme tablosunun adı.
oldname Eski tablo adı.
newname Yeni tablo adı.

Limitations:  

Farklı şekilde adlandırılmış iki tablo, aynı ada sahip olacak şekilde yeniden adlandırılamaz. Kod hatasız çalışır, ancak ikinci tablo yeniden adlandırılmaz.

Example 1:  

Tab1:

SELECT * from Trans;

Rename Table Tab1 to Xyz;

Example 2:  

TabMap:

Mapping LOAD oldnames, newnames from tabnames.csv;

Rename Tables using TabMap;