Ana içeriğe geç

Loosen Table

Bir veya daha fazla QlikView dahili veri tablosu, Loosen Table deyimi kullanılarak kod yürütülmesi sırasında açık şekilde gevşek bağlı olarak bildirilebilir. Bir tablo gevşek bağlı olduğunda, tabloda bulunan alan değerleri arasındaki tüm ilişkiler kaldırılır. Benzer bir etki, gevşek bağlı tablonun her bir alanının bağımsız, ilişkisiz tablolar olarak yüklenmesiyle elde edilebilir. Gevşek bağlı özelliği, test sırasında veri yapısının farklı bölümlerinin geçici olarak ayrı tutulmasında yararlı olabilir. Gevşek bağlı bir tablo, tablo görünümünde noktalı çizgi ve ok ile tanımlanabilir. Kod içerisinde bir veya daha fazla Loosen Table deyimi kullanılması, QlikView uygulamasının kodu çalıştırmadan önce gevşek bağlı tablolarda yapılan ayarları göz ardı etmesine neden olur.

Syntax:  

Loosen Tabletablename [ , tablename2 ...]

Loosen Tablestablename [ , tablename2 ...]

 

Loosen Table veya Loosen Tables söz dizimlerinden herhangi biri kullanılabilir.

Not: QlikView uygulamasının, veri yapısında, etkileşimli olarak veya kod içinde açıkça gevşek bağlı olduğu bildirilen tablolar ile bölünemeyen döngüsel referanslar bulması durumunda, herhangi bir döngüsel başvuru kalmayana kadar bir veya daha fazla ek tablo gevşek bağlı olmaya zorlanır. Bu durum gerçekleştiğinde, Döngü Uyarısı diyalog penceresi uyarı verir.

Example:  

Tab1:

SELECT * from Trans;

Loosen Table Tab1;