Ana içeriğe geç

Untag

BU SAYFADA

Untag

Bir veya daha fazla alandan etiketleri kaldırma yolunu sunar. Belgede bulunmayan bir Alan adının etiketini kaldırma girişiminde bulunulursa etiket kaldırma yok sayılır. Bir alanın ya da etiket adının çakışan oluşları varsa, son değer kullanılır.

Syntax:  

Untag fields fieldlist using mapname

Untag field fieldname with tagname

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
fieldlist Etiketlerin kaldırılması gereken alanların virgülle ayrılmış listesi.
mapname Bir eşleme LOAD veya eşleme SELECT deyiminde daha önce yüklenmiş bir eşleme tablosunun adı.
fieldname Etiketinin kaldırılması gereken alanın adı.
tagname Alandan kaldırılması gereken etiketin adı.

Example 1:  

tagmap:

mapping LOAD * inline [

a,b

Alpha,MyTag

Num,MyTag

];

Untag fields using tagmap;

Example 2:  

Untag field Alpha with MyTag2;