Ana içeriğe geç

Search

Search deyimi, arama fonksiyonunu kullanırken alanları dahil etmek veya hariç tutmak için kullanılır.

Syntax:  

Search Include *fieldlist

Search Exclude *fieldlist

 

Dahil edilecek alanlarla ilgili seçiminizi daraltmak için çeşitli Search deyimleri kullanabilirsiniz. Deyimler üstten alta doğru değerlendirilir.

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
*fieldlist Aramalara dahil edilecek veya aramalardan hariç tutulacak alanların virgülle ayrılmış listesi. Alan listesi olarak * kullanılması tüm alanlara işaret eder. Alan adlarında * ve ? joker karakterlerine izin verilir. Joker karakterler kullanıldığında alan adlarının tırnak içine alınması gerekebilir.

Example:  

Search Include *;

Tüm alanları aramalara dahil edin.

Search Exclude '*ID';

ID ile biten tüm alanları aramalardan hariç tutun.

Search Include ProductID;

ProductID alanını aramalara dahil edin.

Bu üç deyimin birleştirilmiş sonucu (bu sırayla), ProductID alanı dışında ID ile biten tüm alanların aramalardan hariç tutulmasıdır.