Ana içeriğe geç

Directory

BU SAYFADA

Directory

Directory deyimi, yeni bir Directory deyimi yapılıncaya kadar sonraki LOAD deyimlerinde veri dosyaları için hangi dizine bakılacağını tanımlar.

Syntax:  

Directory[path]

 

Directory deyimi bir path olmadan kullanılır veya unutulursa QlikView, QlikView çalışma dizinine bakar.

Working directory

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
path

qvw dosyasının yolu olarak yorumlanabilecek bir metin.

Yol, dosyanın yoludur ve şunlardan biri olabilir:

  • mutlak

    Example: c:\data\

  • QlikView belge yoluna göreceli.

    Example: data\

  • İnternet veya intranet üzerinde bulunan bir konuma işaret eden URL adresi (HTTP veya FTP).

    Example: http://www.qlik.com

Example:  

Directory c:\userfiles\data;

See also