Ana içeriğe geç

Binary

binary deyimi, bölüm erişim verisi dahil olmak üzere başka bir QlikView belgesinden verileri yüklemek için kullanılır. Bu deyim, düzen bilgisini veya değişkenleri yüklemez.

Yalnızca optimize veri modeline, başka bir deyişle yapay anahtar içermeyen bir veri modeline sahip belgelerdeki binary deyimiyle verileri yüklemenizi öneririz. Yalnızca diğer yapay anahtarlara başvuran yapay anahtarları içeren bir belgeden veri yüklerseniz veri kümesinin tamamı yüklenmeyebilir.

Yapay anahtarlar

Not: Kod içinde yalnızca bir binary deyimine izin verilir ve bu deyim kodun ilk deyimi olmalıdır; genellikle kodun başında yer alan SET deyimlerinin bile önüne gelir.

Syntax:  

binary [path] filename

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
filename .qvw dosya uzantısı da dahil olmak üzere dosyanın adı.
path

Bu kod satırını içeren .qvw dosyasına giden mutlak ya da göreceli yol. Dosya QlikView yolunda bulunmuyorsa bir mutlak yol gerekir.

  • mutlak

    Example: c:\data\

  • Bu kod satırını içeren belgeye göreceli.

    Example: data\