Ana içeriğe geç

Crosstable

BU SAYFADA

Crosstable

crosstable öneki, bir çapraz tabloyu düz tabloya dönüştürmek için kullanılır. Yani, birçok sütun içeren geniş bir tablo, sütun başlıklarının tek bir öznitelik sütununa yerleştirildiği uzun bir tabloya dönüştürülür.

Syntax:  

crosstable (attribute field name, data field name [ , n ] ) ( loadstatement | selectstatement )

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
attribute field name Öznitelik değerlerini içeren alan.
data field name

Veri değerlerini içeren alan.

n

Genel şekle dönüştürülecek tablonun öncesinde gelen niteleyici alanlarının sayısı. Varsayılan 1'dir.

Çapraz tablo, birinin sütun üstbilgisi olarak kullanıldığı, üstbilgi verilerinin iki veya daha fazla dikey liste arasındaki değerler matrisini veren genel tablo türüdür. Bunun tipik bir örneği her ay için bir sütun bulundurmak olabilir. crosstable önekinin sonucu şu olur: Sütun üstbilgileri (örneğin ay adları) bir alanda (öznitelik alanında) ve sütun verileri (ay sayıları) ikinci bir alanda (veri alanında) saklanır.

Example:  

Crosstable (Month, Sales, 2) LOAD * INLINE[

Person, Location, Jan, Feb, Mar

Bob, London, 100, 200, 300

Kate, New York, 400, 500, 600

];

Sonuç:

Person, Location, Month, Sales
Bob, London, Jan, 100
Bob, London, Feb, 200
Bob, London, Mar, 300
Kate, New York, Jan, 400
Kate, New York, Feb, 500
Kate, New York, Mar, 600

Çapraz tablo sihirbazı

Çapraz tablo sihirbazı, çapraz tablo deyimi oluşturmak için kullanılan diyalog penceresi yönlendirmeli bir yöntemdir. Bu diyalog penceresi, Dosya Sihirbazı öğesinin Seçenekler sayfasındaki Çapraz Tablo düğmesine tıklanarak açılır. Çapraz tablo sihirbazı aşağıdaki seçenekleri içerir:

Niteleyici Alanları Dönüştürülecek alanların öncesinde gelen niteleyici alanların sayısı.
Öznitelik Alanı Dönüştürülecek tüm alanları (öznitelik değerleri) içerecek yeni alanın adı.
Veri Alanı Öznitelik değerleri verilerini içerecek yeni alanın adı.