Ana içeriğe geç

Sample

BU SAYFADA

Sample

Bir LOAD veya SELECT deyimine yönelik sample öneki, veri kaynağından rastgele sayıda kayıt yüklemek için kullanılır.

Syntax:  

Sample  p ( loadstatement | selectstatement )

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
p

0'dan büyük ve 1'den küçük veya buna eşit bir sayı olarak değerlendirilen rastgele seçilmiş ifade. Sayı, belirli bir kaydın okunma olasılığını belirtir.

Tüm kayıtlar okunur, ancak yalnızca bazıları QlikView'e yüklenir.

Example:  

Sample 0.15 SQL SELECT * from Longtable;

Sample(0.15) LOAD * from Longtab.csv;

Not: Parantezlere izin verilir, ancak gerekli değildir.

See also