Ana içeriğe geç

Right

BU SAYFADA

Right

Join ve Keep öneklerinin öncesinde right öneki gelebilir.

Bu önek, join önekinden önce kullanılırsa, sağ birleştirme kullanılması gerektiğini belirtir. Sonuç olarak elde edilen tablo yalnızca, bağlayıcı alan değerlerinin ikinci tabloda temsil edildiği ham veri tablolarına ait alan değerlerinin bileşimlerini içerir. keep öğesinden önce kullanılması durumunda, birinci ham veri tablosunun QlikView içinde depolanmadan önce ikinci tabloyla ortak kesişimine azaltılması gerektiğini belirtir.

Not: Aynı adı taşıyan dize fonksiyonunu mu arıyordunuz? Bkz. Right - kod ve grafik fonksiyonu

Syntax:  

Right (Join | Keep) [(tablename)](loadstatement |selectstatement )

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
tablename Yüklenen tablo ile karşılaştırılacak adlandırılmış tablo.
loadstatement veya selectstatement Yüklenen tablo için LOAD veya SELECT deyimi.

Examples:  

Table1

 

A

B

1

aa

2

cc

3

ee

Table2

 

A

C

1

xx

4

yy

QVTable:

SQL SELECT * from table1;

right join SQL SELECT * from table2;

QVTable

 

 

A

B

C

1

aa

xx

4

-

yy

QVTab1:

SQL SELECT * from Table1;

QVTab2:

right keep SQL SELECT * from Table2;

QVTab1

 

A

B

1

aa

QVTab2

 

A

C

1

xx

4

yy

keep örneğindeki iki tablo şüphesiz A ile ilişkilidir.

tab1:

LOAD * from file1.csv;

tab2:

LOAD * from file2.csv;

.. .. ..

right keep (tab1) LOAD * from file3.csv;