Ana içeriğe geç

Replace

BU SAYFADA

Replace

replace öneki tüm QlikView tablosunu bırakmak ve yüklenen veya seçilen yeni bir tablo ile değiştirmek için kullanılır.

Syntax:  

Replace [only](loadstatement |selectstatement |map...usingstatement)

 

replace öneki, kod içindeki herhangi bir LOAD, SELECT veya map...using deyimine eklenebilir. replace LOAD/replace SELECT deyimi QlikView tablosunun tamamını bırakma etkisine sahiptir; bunun için replace LOAD/replace SELECT deyimi ile bir tablo adı oluşturulur ve bu, replace LOAD/replace SELECT deyiminin sonucunu içeren yeni bir tablo ile değiştirilir. Kısmi yeniden yükleme ve tam yeniden yükleme sırasında etki aynıdır. replace map...using deyimi, eşlemenin kısmi kod yürütmesi sırasında da gerçekleştirilmesine neden olur.

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
only Deyimin normal (kısmi olmayan) yeniden yüklemeler sırasında göz ardı edilmesi gerektiğini belirten isteğe bağlı bir niteleyicidir.

See also