Ana içeriğe geç

Left

BU SAYFADA

Left

Join ve Keep öneklerinin öncesinde left öneki gelebilir.

Bu önek, join önekinden önce kullanılırsa, sol birleştirme kullanılması gerektiğini belirtir. Sonuç olarak ortaya çıkan tablo yalnızca, bağlı alan değerlerinin ilk tabloda temsil edildiği ham veri tablolarından alan değerleri birleşimlerini içerir. keep öğesinden önce kullanılması durumunda, ikinci ham veri tablonun QlikView içinde depolanmadan önce birinci tabloyla ortak kesişimine azaltılması gerektiğini belirtir.

Not: Aynı adı taşıyan dize fonksiyonunu mu arıyordunuz? Bkz. Left - kod ve grafik fonksiyonu

Syntax:  

Left ( Join | Keep) [ (tablename) ](loadstatement | selectstatement)

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
tablename Yüklenen tablo ile karşılaştırılacak adlandırılmış tablo.
loadstatement veya selectstatement Yüklenen tablo için LOAD veya SELECT deyimi.

Example:  

Table1

 

A

B

1

aa

2

cc

3

ee

Table2

 

A

C

1

xx

4

yy

QVTable:

SELECT * From table1;

Left Join Select * From table2;

QVTable

 

 

A

B

C

1

aa

xx

2

cc

 

3

ee

 

QVTab1:

SELECT * From Table1;

QVTab2:

Left Keep SELECT * From Table2;

QVTab1

 

A

B

1

aa

2

cc

3

ee

QVTab2

 

A

C

1

xx

keep örneğindeki iki tablo şüphesiz A ile ilişkilidir.

tab1:

LOAD * From file1.csv;

tab2:

LOAD * From file2.csv;

.. .. ..

Left Keep (tab1) LOAD * From file3.csv;