Ana içeriğe geç

Inner

BU SAYFADA

Inner

join ve keep öneklerinin öncesinde inner öneki gelebilir.Bu önek, join önekinden önce kullanılırsa, bir iç birleştirme kullanılması gerektiğini belirtir. Sonuç olarak ortaya çıkan tablo, bu nedenle, yalnızca bağlantılı alan değerlerinin her iki tabloda da temsil edildiği ham veri tablolarından alan değer kombinasyonlarını içerir. Bu önek, keep önekinden önce kullanılırsa, QlikView içinde saklanmadan önce her iki ham veri tablosunun ortak kesiştiği noktaya azaltılması gerektiğini belirtir.

Syntax:  

Inner ( Join | Keep) [ (tablename) ](loadstatement |selectstatement )

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
tablename Yüklenen tablo ile karşılaştırılacak adlandırılmış tablo.
loadstatement veya selectstatement Yüklenen tablo için LOAD veya SELECT deyimi.

Example 1:  

Table1

 

A

B

1

aa

2

cc

3

ee

Table2

 

A

C

1

xx

4

yy

QVTable:

SQL SELECT * From table1;

inner join SQL SELECT * From table2;

QVTable

 

 

A

B

C

1

aa

xx

Example 2:  

QVTab1:

SQL SELECT * From Table1;

QVTab2:

inner keep SQL SELECT * From Table2;

QVTab1

 

A

B

1

aa

QVTab2

 

A

C

1

xx

keep örneğindeki iki tablo şüphesiz A ile ilişkilidir.