Ana içeriğe geç

Info

BU SAYFADA

Info

info öneki metin dosyası, resim veya video gibi dış bilgileri bir alan değerine bağlamak için kullanılır.

Syntax:  

Info( loadstatement | selectstatement )

 

Metin dosyası, resim veya video gibi bir harici bilgi parçası bir alan değerine bağlanacaksa, bu işlem info öneki kullanılarak yüklenen bir tabloda gerçekleştirilir. (Bazı durumlarda bilgilerin, bundle öneki kullanılarak qvw dosyası içinde saklanması tercih edilir.) Tablo yalnızca iki sütun içermelidir; bu sütunlardan birincisi bilgilere giden anahtarları oluşturan alan değerlerine sahiptir ve ikincisi de bilgi unsurlarını, yani resim vb. öğelerin dosya adlarını içerir.

Aynı kural, örneğin veritabanı yönetim sisteminden alınan bir resim için de geçerlidir. İkili alanda (blob), info select deyimi örtük bir bundle oluşturur; başka bir deyişle, ikili veri hemen getirilir ve qvw dosyasında saklanır. İkili veri, SELECT deyiminde ikinci alan olmalıdır.

Example:  

Info LOAD * inline[

LinkedField, ImageFileName

QlikView, QlikViewLogo.png

];

Sonuç:

Alan adı olarak yalnızca LinkedField görülebilir.

Temsili Resim olarak ayarlanmış sayfaya metin nesnesi ekler ve =Info(LinkedField) metnini girerseniz, metin nesnesi resim dosyası adını gösterir.