Ana içeriğe geç

Image_Size

BU SAYFADA

Image_Size

Bu cümle, veritabanı yönetim sisteminden alınan resimleri alanlara sığdırmak amacıyla yeniden boyutlandırmak için Info veya Bundle önekiyle birlikte kullanılır.

Syntax:

Bundle [Image_Size(width,height )] ( loadstatement | selectstatement )

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
width Resmin piksel cinsinden belirtilen genişliği.
height Resmin piksel cinsinden belirtilen yüksekliği.

Example:  

Klasördeki her görüntünün küçük resmi, MyPictures QlikView belgesinde saklanır. Resimlerin genişlik ve yükseklik oranı korunur.

for each vBundleExt in 'jpg', 'jpeg', 'jpe', 'png', 'jif', 'jfi'

for each vBundleFoundFile in filelist( GetFolderPath('MyPictures') & '\*.'& vBundleExt )

BundleFileList:

BUNDLE IMAGE_SIZE(20, 20) Info Load FileLongName, FileLongName;

Load @1:n as FileLongName Inline "$(vBundleFoundFile)" (fix, no labels);

Next vBundleFoundFile

Next vBundleExt

See also