Ana içeriğe geç

Bundle

BU SAYFADA

Bundle

Bundle öneki, resim veya ses dosyaları ya da bir alan değerine bağlı nesneler gibi harici dosyaların qvw dosyasında depolanmak üzere dahil edilmesi için kullanılır.

Syntax:  

Bundle [Info] ( loadstatement | selectstatement)

 

Taşınabilirliği korumak için, harici dosyalar .qvw dosyasının kendisine dahil edilebilir. Bunu gerçekleştirmek için Bundle önekini kullanın. Paket oluşturma uygulanan bilgi dosyaları işlem sırasında sıkıştırılır, ancak yine de hem dosya hem de RAM içinde ek alan kaplar. Bu nedenle, söz konusu çözümü uygulamadan önce paket oluşturma uygulanan dosyaların boyutunu ve sayısını göz önünde bulundurun.

Bilgiye düzenden normal bilgi olarak, grafik bilgi fonksiyonu üzerinden veya şu özel söz dizimi üzerinden dahili dosya olarak başvuruda bulunulabilir: qmem:// fieldname / fieldvalue alternatif olarak qmem:// fieldname / < index > (burada index, bir alan değerinin dahili dizinidir).

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
loadstatement | selectstatement Resim veya ses dosyası gibi bir harici bilgi parçası bir alan değerine bağlanacaksa, bu işlem Info önekiyle yüklenen bir tabloda gerçekleştirilir.

Bundle kullanıldığında Info öneki atlanabilir.

Example:  

Bundle Info LOAD * From flagoecd.csv;

Bundle SQL SELECT * from infotable;