Ana içeriğe geç

RangeXIRR - kod fonksiyonu

BU SAYFADA

RangeXIRR - kod fonksiyonu

RangeXIRR(), dönemsel olması gerekmeyen nakit akışlarının planı için iç geri dönüş oranını döndürür. Bir dizi dönemsel nakit akışı için getirinin iç oranını hesaplamak için, RangeIRR fonksiyonunu kullanın.

Syntax:  

RangeXIRR(values, dates[, Expression])

Return data type: sayısal

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
values Tarihler halinde ödeme planına karşılık gelen bir nakit akışı veya bir dizi nakit akışı. Her bir değer, üçüncü bir isteğe bağlı parametresi bulunan kayıt arası fonksiyonun döndürdüğü tek bir değer ya da bir değer aralığı olabilir. Değerler serisi en az bir pozitif ve bir negatif değer içermelidir.
dates Nakit akışı ödemelerine karşılık gelen bir ödeme tarihi veya ödeme tarihleri planı.
Expression Hesaplanacak veri aralığını içeren isteğe bağlı ifadeler veya alanlar.

Limitations:  

Metin değerleri, NULL değerler ve eksik değerler göz ardı edilir.

Tüm ödemelere 365 günlük yıl temel alınarak iskonto uygulanır.

Örnekler Sonuçlar

RangeXIRR(-2500,'2008-01-01',2750,'2008-09-01')

0,1532 döndürür

Örnek kodu belgenize ekleyin ve çalıştırın. Ardından, sonucu görmek için belgenizdeki bir sayfaya en azından sonuçlar sütununda listelenen alanları ekleyin.

RangeTab3:

LOAD *,

recno() as RangeID,

RangeXIRR(Field1,Field2,Field3) as RangeXIRR;

LOAD * INLINE [

Field1|Field2|Field3

10|5|-6000

2|NULL|7000

8|'abc'|8000

18|11|9000

5|5|9000

9|4|2000

] (delimiter is '|');

Sonuçta oluşan tablo, tablodaki kayıtların her biri için döndürülen RangeXIRR değerlerini gösterir.
RangeID RangeXIRR
1 -
2 0.5893
3 0.5089
4 0.4476
5 0.4476
6 2.5886