Ana içeriğe geç

RangeNPV - kod fonksiyonu

BU SAYFADA

RangeNPV - kod fonksiyonu

RangeNPV(), bir iskonto oranına ve gelecekteki ödemelerin (negatif değerlerin) ve gelirlerin (pozitif değerlerin) serisine dayalı olarak bir yatırımın net mevcut değerini döndürür. Sonuç money öğesinin varsayılan sayı biçimine sahiptir.

Mutlaka dönemsel olması gerekmeyen nakit akışları için bkz. RangeXNPV - kod fonksiyonu.

Syntax:  

RangeNPV(discount_rate, value[,value][, Expression]) 

Return data type: sayısal

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
discount_rate Dönem başına faiz oranı.
value Her dönemin sonunda meydana gelen ödeme veya gelir. Her bir değer, üçüncü bir isteğe bağlı parametresi bulunan kayıt arası fonksiyonun döndürdüğü tek bir değer ya da bir değer aralığı olabilir.
Expression Hesaplanacak veri aralığını içeren isteğe bağlı ifadeler veya alanlar.

Limitations:  

Metin değerleri, NULL değerler ve eksik değerler göz ardı edilir.

Örnekler Sonuçlar

RangeNPV(0.1,-10000,3000,4200,6800)

1188,44 döndürür

Örnek kodu belgenize ekleyin ve çalıştırın. Ardından, sonucu görmek için belgenizdeki bir sayfaya en azından sonuçlar sütununda listelenen alanları ekleyin.

RangeTab3:

LOAD *,

recno() as RangeID,

RangeNPV(Field1,Field2,Field3) as RangeNPV;

LOAD * INLINE [

Field1|Field2|Field3

10|5|-6000

2|NULL|7000

8|'abc'|8000

18|11|9000

5|5|9000

9|4|2000

] (delimiter is '|');

Sonuçta oluşan tablo, tablodaki kayıtların her biri için döndürülen RangeNPV değerlerini gösterir.
RangeID RangeNPV
1 $-49.13
2 $777.78
3 $98.77
4 $25.51
5 $250.83
6 $20.40