Ana içeriğe geç

RangeIRR - kod fonksiyonu

BU SAYFADA

RangeIRR - kod fonksiyonu

RangeIRR(), giriş değerleri tarafından temsil edilen bir nakit akışları serisi için iç geri dönüş oranını döndürür.

Getirinin iç oranı, düzenli aralıklarda meydana gelen ödemelerden (negatif değerlerden) ve gelirden (pozitif değerlerden) oluşan ve bir yatırım için alınan faiz oranıdır.

Syntax:  

RangeIRR(value[, value][, Expression])

Return data type: sayısal

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
value Üçüncü bir isteğe bağlı parametresi bulunan kayıt arası fonksiyonun döndürdüğü tek bir değer veya bir değer aralığı. Bu fonksiyonun hesaplanacak en az bir pozitif ve bir negatif değeri olması gerekir.
Expression Hesaplanacak veri aralığını içeren isteğe bağlı ifadeler veya alanlar.

Limitations:  

Metin değerleri, NULL değerler ve eksik değerler göz ardı edilir.

Örnekler Sonuçlar

RangeIRR(-70000,12000,15000,18000,21000,26000)

0,0866 döndürür

Örnek kodu belgenize ekleyin ve çalıştırın. Ardından, sonucu görmek için belgenizdeki bir sayfaya en azından sonuçlar sütununda listelenen alanları ekleyin.

RangeTab3:

LOAD *,

recno() as RangeID,

RangeIRR(Field1,Field2,Field3) as RangeIRR;

LOAD * INLINE [

Field1|Field2|Field3

-10000|5000|6000

-2000|NULL|7000

-8000|'abc'|8000

-1800|11000|9000

-5000|5000|9000

-9000|4000|2000

] (delimiter is '|');

Sonuçta oluşan tablo, tablodaki kayıtların her biri için döndürülen RangeIRR değerlerini gösterir.
RangeID RangeIRR
1 0.0639
2 0.8708
3 -
4 5.8419
5 0.9318
6 -0.2566