Ana içeriğe geç

Giriş alanları

BU SAYFADA

Giriş alanları

QlikView, kod yürütme olmadan değiştirilebilecek özel bir alan türünü destekler: giriş alanı.

Giriş alanı QlikView içindeki diğer alanlara benzer; ancak aradaki fark bu alanın değerlerinin kodun yeniden çalıştırılması gerekmeden, kodda okundukları gibi, sonradan değiştirilebilmeleridir. Giriş alanları, sayfa nesnelerinin tüm türlerinde diğer alanlar gibi kullanılabilir.

Not: Normal alanlarla karşılaştırıldığında verileri daha az verimli bir şekilde depoladıklarından, giriş alanları büyük veri miktarları için uygun değildir.

Giriş alanlarını kullanılırken, kod her bir alan değeri için daha sonra yeni verileri içerecek şekilde düzenlenebilen yer tutucular oluşturur. Herhangi bir alan, bir LOAD veya SELECT deyiminde görünmeden önce kod içinde inputfield deyiminde listelenerek bir giriş alanına dönüştürülebilir.

Giriş alanının değerleri liste kutusu hücrelerinde, tablo kutusu hücrelerinde ve tablo grafik ifadesi hücrelerinde değiştirilebilir. Yalnızca giriş alanları içeren liste kutuları ve tablo sütunları düzenlenebilir durumdadır. İmleç düzenlenebilir hücre üzerinde getirildiğinde, giriş simgesi görülebilir. Simgeye tıklandığında, hücre giriş düzenleme moduna ayarlanır. Giriş düzenleme modunda kalırken hücreler arasında hareket etmek için yukarı/aşağı ok tuşları kullanılabilir. Her yeni değer girildiğinde QlikView belgesinin tamamı otomatik olarak yeniden hesaplanır.

Not: Hesaplanan alanlar ve anahtar alanları giriş alanı olarak kullanılamaz. Giriş alanı özelliği otomatik olarak devre dışı bırakılır.

Tablo grafik ifadesi hücresi özel bir giriş alanı toplama işlevi içerebilir ve yine de giriş için açık olabilir. Ardından bu değişiklik, "eşit dağıt" ya da "orantılı dağıt" gibi önceden tanımlanmış algoritmalara dayalı olarak temeldeki alan değerlerine geri dağıtılır.

Göreceli değişiklik belirtmek mümkündür.

Not: Göreceli değişiklik, dağıtım modu ifadenin parçası olarak kullanıldığında çalışır.

Aşağıdaki söz dizimi geçerlidir (n bir sayıdır):

%+n geçerli değeri %n oranında artırır 
%-n geçerli değeri %n oranında azaltır
+=n geçerli değeri n kadar artırır 
-=n geçerli değeri n kadar azaltır 
*=n geçerli değeri n ile çarpar 
/=n geçerli değeri n değerine böler 

Example:  

%+10 geçerli değeri %10 artırır.

+=56 geçerli değeri 56 artırır.

*=2 değeri 2 ile çarpar.

/=2 değeri 2'ye böler.

/=0 değişiklik yok.

Ayrıca, değerleri programlayarak çıkarmak ve ayarlamak için Otomasyon API'leri de vardır.