Ana içeriğe geç

Date - kod ve grafik fonksiyonu

Date(), kod dosyasındaki sistem değişkenlerinde veya işletim sisteminde ya da sağlanmışsa bir biçim dizesinde ayarlı biçimi kullanarak bir ifadeyi tarih olarak biçimlendirir.

Syntax:  

Date(number[, format])

Return data type: dual

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
number Biçimlendirilecek sayı.
format Sonuçta elde edilen dizenin biçimini açıklayan dize. Biçim dizesi sağlanmazsa işletim sisteminde ayarlanmış tarih biçimi kullanılır.