Ana içeriğe geç
Duyuruyu kapat

Alanlar

Alanlar QlikView uygulamasında verileri taşıyan başlıca varlıklardır. Bir alan tipik olarak, alan değerleri adı verilen bir dizi değeri içerir. Veritabanı terminolojisinde QlikView tarafından işlenen verilerin veri dosyalarından geldiğini söyleriz. Bir dosya, her bir veri girişinin bir kayıt olduğu çeşitli alanlardan oluşur. Dosya, alan ve kayıt terimleri sırasıyla tablo, sütun ve satıra eşdeğerdir. QlikView AQL mantığı yalnızca alanlarda ve bunların alan değerleri üzerinde çalışır.

Alan verileri LOAD, SELECT veya Binary deyimleri aracılığıyla kod tarafından getirilir. Bir alandaki verileri değiştirmenin tek yolu kodu yeniden çalıştırmaktır. Gerçek alan değerleri kullanıcı tarafından düzen menüsünden veya otomasyonla yönlendirilemez. QlikView'de okunduğunda, bunlar sadece mantıksal seçimler ve hesaplamalar için görüntülenebilir veya kullanılabilir.

Alan değerleri, sayısal veya alfasayısal (metin) verilerden oluşur. Sayısal değerler aslında sayısal değerler ve bunun biçimlendirilmiş geçerli metin temsili şeklindeki ikili değerlere sahiptir. Bunlardan yalnızca biçimlendirilmiş metin temsili sayfa nesneleri vs'de görüntülenir.

Bir alanın içeriği liste kutusu içinde temsil edilebilir.

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view