Ana içeriğe geç
Duyuruyu kapat

week - kod ve grafik fonksiyonu

Bu fonksiyon, ISO 8601 uyarınca hafta numarasını temsil eden bir tamsayı döndürür. Hafta numarası, standart sayı yorumlamasına göre ifadenin tarih yorumlamasından hesaplanır.

Syntax:  

week(timestamp [, first_week_day [, broken_weeks [, reference_day]]])

 

Dönüş veri türü: tam sayı

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
timestamp Zaman damgası veya dönüştürülmek üzere zaman damgasına çözümlenen ifade (örneğin, '2012-10-12').
first_week_day

Haftanın ilk günü olarak hangi günün kullanılacağını tanımlayan tamsayı. Varsayılan olarak, QlikView fonksiyonları haftanın ilk günü olarak Pazartesi'yi kullanır. Aşağıdaki değerler kullanılabilir:

 • 0 (= Pazartesi)
 • 1 (= Salı)
 • 2 (= Çarşamba)
 • 3 (= Perşembe)
 • 4 (= Cuma)
 • 5 (= Cumartesi)
 • 6 (= Pazar)
broken_weeks

Ayar, haftalarının bölünüp bölünmeyeceğini tanımlar.

Varsayılan olarak, QlikView fonksiyonları bölünmemiş haftaları kullanır. Bunun anlamı şudur:

 • Bazı yıllarda 1. hafta Aralık ayı içinde başlar ve bazı yıllarda 52. veya 53. hafta Ocak ayına devam eder.
 • 1. haftanın Ocak ayı içinde her zaman en az 4 günü vardır.

Bunun alternatifi bölünmüş haftaları kullanmaktır.

 • 52. veya 53. hafta Ocak ayına devam etmez.
 • 1. hafta 1 Ocak'tan itibaren başlar ve çoğu durumda tam bir hafta değildir.

Aşağıdaki değerler kullanılabilir:

 • 0 (=bölünmemiş haftaları kullan)
 • 1 (= bölünmüş haftaları kullan)
reference_day

Ayar, Ocak ayında hangi günün 1. haftayı tanımlamak için referans gün olarak ayarlanacağını tanımlar. Varsayılan olarak, QlikView fonksiyonları referans gün olarak 4 kullanır. Bu da 1. haftanın 4 Ocak gününü içermesi gerektiği veya başka bir deyişle 1. haftanın Ocak ayında her zaman en az 4 günü olması gerektiği anlamına gelir.

Farklı bir referans gün ayarlamak için aşağıdaki değerler kullanılabilir:

 • 1 (= 1 Ocak)
 • 2 (= 2 Ocak)
 • 3 (= 3 Ocak)
 • 4 (= 4 Ocak)
 • 5 (= 5 Ocak)
 • 6 (= 6 Ocak)
 • 7 (= 7 Ocak)

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view