Ana içeriğe geç

inmonth - kod ve grafik fonksiyonu

Bu fonksiyon, timestamp değerinin base_date değerini içeren ay içinde olması halinde True döndürür.

Syntax:  

InMonth (timestamp, base_date, period_no[, first_month_of_year])

Dönüş veri türü: Boole

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
timestamp base_date ile karşılaştırmak istediğiniz tarih.
base_date Ayı değerlendirmek için kullanılan tarih.
period_no

Ay period_no ile kaydırılabilir. period_no bir tamsayı olup, burada 0 değeri base_date içeren ayı belirtir. period_no içindeki negatif değerler önceki ayları; pozitif değerler ise sonraki ayları gösterir.

first_month_of_year

first_month_of_year parametresi devre dışı bırakıldı ve daha sonra kullanılmak üzere ayrıldı.