Ana içeriğe geç

inlunarweektodate - kod ve grafik fonksiyonu

Bu fonksiyon, timestamp öğesi ay haftasının base_date öğesinin son milisaniyesine kadar ve bu milisaniye de dahil olmak üzere olan bölümünde bulunuyorsa, true sonucunu döndürür. QlikView içindeki ay haftaları, haftanın ilk günü 1 Ocak sayılarak tanımlanır.

Syntax:  

InLunarWeekToDate (timestamp, base_date, period_no [, first_week_day])

Dönüş veri türü: Boole

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
timestamp base_date ile karşılaştırmak istediğiniz tarih.
base_date Ay haftasını değerlendirmek için kullanılan tarih.
peroid_no Ay haftası period_no ile kaydırılabilir. period_no bir tamsayı olup, burada 0 değeri base_date içeren ay haftasını belirtir. period_no içindeki negatif değerler önceki ay haftalarını; pozitif değerler ise sonraki ay haftalarını gösterir.
week_start Kaydırma değeri sıfırdan büyük ya da küçük olabilir. Bu değer, belirtilen gün sayısı ve/veya bir günün kesirleri ile yılın başını değiştirir.

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view