Ana içeriğe geç

NumericCount - kod fonksiyonu

NumericCount(), bir group by cümlesi ile tanımlandığı şekilde, ifadede bulunan sayısal değerlerin sayısını döndürür.

Syntax:  

NumericCount ( [ distinct ] expr)

Return data type: tam sayı

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
expr Hesaplanacak verileri içeren ifade veya alan.
distinct İfadeden önce distinct sözcüğü varsa tüm çoğaltmalar göz ardı edilir.

Examples and results:  

Örnek kodu belgenize ekleyin ve çalıştırın. Ardından, sonucu görmek için belgemizdeki bir sayfaya en azından sonuçlar sütununda listelenen alanları ekleyin.

Örnek Sonuç

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|1|4|16

Astrida|AA|7|10|15

Astrida|BB|4|9|9

Betacab|CC|6|5|10

Betacab|AA|5|2|20

Betacab|BB||| 25

Canutility|AA|||15

Canutility|CC| ||19

Divadip|CC|2|4|16

Divadip|DD|7|1|25

] (delimiter is '|');

NumCount1:

LOAD Customer,NumericCount(OrderNumber) as NumericCountByCustomer Resident Temp Group By Customer;

 

Customer
Astrida
Betacab
Canutility
Divadip

NumericCountByCustomer
3
2
0
2
LOAD NumericCount(OrderNumber) as TotalNumericCount Resident Temp; İkinci deyim şunu verir:
TotalNumericCount
7

Önceki örnekte olduğu gibi Temp tablosunun yüklendiği varsayılırsa:

LOAD NumericCount(distinct OrderNumber) as TotalNumericCountDistinct Resident Temp;

TotalNumericCountDistinct
6
Bir diğerini çoğaltan bir OrderNumber bulunduğundan, sonuç 6 tekil değer olur.