Ana içeriğe geç

MissingCount - kod fonksiyonu

MissingCount(), bir group by cümlesi ile tanımlandığı şekilde, ifadedeki toplanmış eksik değerlerin sayısını döndürür.

Syntax:  

MissingCount ( [ distinct ] expr)

Return data type: tam sayı

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
expr Hesaplanacak verileri içeren ifade veya alan.
distinct İfadeden önce distinct sözcüğü varsa tüm çoğaltmalar göz ardı edilir.

Examples and results:  

Örnek kodu belgenize ekleyin ve çalıştırın. Ardından, sonucu görmek için belgemizdeki bir sayfaya en azından sonuçlar sütununda listelenen alanları ekleyin.

Örnek Sonuç

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|1|4|16

Astrida|AA|7|10|15

Astrida|BB|4|9|9

Betacab|CC|6|5|10

Betacab|AA|5|2|20

Betacab|BB||| 25

Canutility|AA|||15

Canutility|CC| ||19

Divadip|CC|2|4|16

Divadip|DD|3|1|25

] (delimiter is '|');

MissCount1:

LOAD Customer,MissingCount(OrderNumber) as MissingOrdersByCustomer Resident Temp Group By Customer;

 

Load MissingCount(OrderNumber) as TotalMissingCount Resident Temp;

Customer MissingOrdersByCustomer

Astrida 0

Betacab 1

Canutility 2

Divadip 0

 

İkinci deyim şunu verir:

TotalMissingCount

3

(bu boyutu içeren bir tabloda).

Önceki örnekte olduğu gibi Temp tablosunun yüklendiği varsayılırsa:

LOAD MissingCount(distinct OrderNumber) as TotalMissingCountDistinct Resident Temp;

TotalMissingCountDistinct

1

Çünkü değeri eksik tek bir OrderNumber vardır.