Ana içeriğe geç

Referans Çizgileri

Referans Çizgileri diyalog penceresinin görünüşü, kullanılan grafiğin türüne göre biraz değişebilir. Referans çizgisi, bir veya her iki eksen üzerindeki belirli bir noktadan grafik çizim alanıyla kesişen bir çizgidir. Örneğin, belirli bir seviyeyi veya grafik verilerinin yüzdebirliklerini göstermek için kullanılabilir. Referans çizgisi yalnızca başladığı eksenin geçerli aralığında olması durumunda çizilir.

Etiket Referans çizgisinin yanına çizilecek bir etiket girin. Kullanılan varsayılan değer, ifadedir. Etiket, hesaplanan ifade olarak tanımlanabilir.
Grafikte Etiketi Göster Etiketin referans çizgisinin yanında görünmesi gerekiyorsa, bu ayarı etkinleştirin.
Konum

Referans çizgisinin hangi eksenden başlatılması gerektiğini ayarlar:
Sürekli X
Referans çizgisi x ekseninden başlatılır. Bu seçenek yalnızca grafiğin sürekli x eksenine sahip olması durumunda kullanılabilir.
Birincil Y
Referans çizgisi, birincil y ekseninden (sol/alt) başlatılır.
İkincil Y
Referans çizgisi, ikincil y ekseninden (sağ/üst) başlatılır.

Tanım Referans çizgisinin çizilmesi gereken değeri ayarlar. Değer, geçerli grafik verilerinin sabit bir Yüzdebirlik değeri (düzenleme kutusuna 1 ve 100 arasında bir değer girin) veya rastgele bir sayısal İfade olabilir.
Çizgi Biçimlendirmesi Referans çizgisinin düzenini tanımlar:
Ağırlık
Referans çizgisinin ağırlığını belirtir. Bu değer mm, cm, inç ("), piksel (px, pxl), nokta (pt, pts) or docunit (du, docunit) cinsinden belirtilebilir.
Renk
Referans çizgisinin rengini ayarlar.
Stil
Referans çizgisinin stilini belirtir; örneğin sürekli, çizgili veya noktalı.
Göster Referans çizgisini görüntülemeye yönelik koşulu belirtir.
Her Zaman
Referans çizgisi her zaman görüntülenir.
Koşul
Grafiğin her çizilmesi gerektiğinde değerlendirilecek olan bir koşullu ifadeye bağlı olarak, referans çizgisi görüntülenir veya gizlenir. Referans çizgisi yalnızca ifade true sonucunu döndürdüğünde görünür.