Ana içeriğe geç

Yazdır: Düzen

BU SAYFADA

Yazdır: Düzen

Düzen sekmesinde Seçim Damgasını Yazdır ve Kenar Boşlukları ayarları yapılabilir. İlave çıktı ayarları diğer sekmelerden yapılabilir.

Seçim Damgasını Yazdır Seçim Damgasını Yazdır grubunda, ilgili geçerli seçimleri (yani geçerli nesneyi etkileyen geçerli seçimleri) çıktıya ekleme seçeneği mümkündür. "Seçim Durumu" metni, çıktıda görüntülenir ve bunu alanlardan ve alan değerlerinden oluşan bir liste takip eder. Aşağıdaki seçenekler, Geçerli Seçimler'in hangi sayfalara dahil edileceğini belirler: İlk Sayfada, Tüm Sayfalarda - Sayfaların Üstü, Tüm Sayfalarda - Sayfaların Altı ve Son Sayfada.
Üstbilgi Metni Düzenleme kutusunda, yazdırılan sayfa nesnesinden önce yazdırılacak bir metin belirtin. Bu metin bir hesaplanan ifade olabilir. ... düğmesine tıklandığında uzun formüllerin daha kolay düzenlenebileceği İfade Düzenle diyalog penceresi açılır. Düzenleme kutusunun yanındaki Yazı Tipi düğmesi, metin için ayrı bir yazı tipi seçilmesini sağlar. Bu, AJAX istemcisi kullanılırken desteklenmez.
İzleyen Metin Düzenleme kutusunda, yazdırılan sayfa nesnesinden sonra yazdırılacak bir metin belirtin. Bu metin bir hesaplanan ifade olabilir. ... düğmesine tıklandığında uzun formüllerin daha kolay düzenlenebileceği İfade Düzenle diyalog penceresi açılır. Düzenleme kutusunun yanındaki Yazı Tipi düğmesi, metin için ayrı bir yazı tipi seçilmesini sağlar. Bu, AJAX istemcisi kullanılırken desteklenmez.
Kenar Boşlukları Kenar Boşlukları grubunda, yazdırılan metnin etrafındaki kenar boşluklarını tanımlayabilirsiniz. Değişiklikler Yazdır diyalog penceresinin sağ tarafındaki ön izleme bölmesinde görülebilir. Ölçümler mm, cm ya da inç türündedir. Varsayılan ölçü birimi, Kullanıcı Tercihleri: Tasarım sayfasında ayarlanır.
Üst
Kağıdın üstü ile yazdırılacak nesnenin üst sınırı arasındaki mesafeyi belirtir.
Üstbilgi
Üstbilgi değeri, üstbilgi metni ile kağıdın üstü arasındaki mesafedir. Üstbilgi metninin görünebilmesi için bu değer, Üst değerinden daha küçük olmalıdır.
Sol
Kağıdın sol kenarı ve yazdırılan nesnenin sol sınırı arasındaki mesafeyi belirtir.
Sağ
Kağıdın sağ kenarı ve yazdırılan nesnenin sağ sınırı arasındaki mesafeyi belirtir.
Alt
Kağıdın altı ve yazdırılan nesnenin en alt sınırı arasındaki mesafeyi belirtir.
Altbilgi
Altbilgideğeri, altbilgi metni ile kağıdın en altı arasındaki mesafedir. Altbilgi metninin görünebilmesi için bu değer, Alt değerinden daha küçük olmalıdır.

Aşağıdaki düğmeler de kullanılabilir durumdadır:

Ayarları Kaydet Bu diyalog penceresiyle çalışmaya devam ederken, düzen ayarlarınızı kaydetmek için bu düğmeye tıklayın.
Yazdırma Ön İzleme Bu düğme, geçerli ve yazdırılabilir nesnenin ayrıntılı bir önizlemesini gösteren pencereyi açar.
Yazdır Yazdırma komutu gerçekleştirmek ve bu diyalog penceresini kapatmak için bu düğmeye tıklayın.