Ana içeriğe geç

Yazdır: Üstbilgi/Altbilgi

BU SAYFADA

Yazdır: Üstbilgi/Altbilgi

Üstbilgi/Altbilgi sekmesinde Üstbilgi ve Altbilgi ayarlarını belirtebilirsiniz. İlave çıktı ayarları diğer sekmelerden yapılabilir.

Aşağıdaki düğmeler belirli sistem bilgilerine yönelik kontrol kodlarını metin bölmelerinden herhangi birine girmek için kullanılır. Kontrol kodları doğrudan da yazılabilir:

Sayfa Sayfa numarası eklemek için bu düğmeye tıklayın veya &[Page] kodunu girin.
Sayfalar Sayfa toplam sayısını eklemek için bu düğmeye tıklayın veya &[Pages] kodunu girin. Bu seçeneğin bant oluşturmaya sahip raporlarda kullanılması, yazdırmanın başlatılmasından önce hesaplamalarda uzun gecikmelere neden olabilir. Bu nedenle, böyle bir durum oluştuğunda uyarılırsınız.
Tarih Geçerli tarihi eklemek için bu düğmeye tıklayın veya &[Date] kodunu girin. Tarih biçimi Tarih ve Saat diyalog penceresinde ayarlanabilir.
Zaman Geçerli zamanı eklemek için bu düğmeye tıklayın veya &[Time] kodunu girin. Zaman biçimi Tarih ve Saat diyalog penceresinde ayarlanabilir.
Dosya Dosya adını eklemek için bu düğmeye tıklayın veya &[File] kodunu girin.
Sayfa Sayfanın adını eklemek bu düğmeye tıklayın veya &[Sheet] kodunu girin. Bu seçenek raporları yazdırırken kullanılabilir durumda değildir.
Başlık Yazdırılan nesnenin başlığını eklemek bu düğmeye tıklayın veya &[Title] kodunu girin. Bu seçenek raporları yazdırırken kullanılabilir durumda değildir.
Resim Resim Seç diyalog penceresinden bir resmi içeri aktarmak için bu düğmeye tıklayın. Resim, üstbilgi veya altbilgi bölmesine grafik olarak yazdırılır. &[Picture=filename] kodunu manüel olarak da girebilirsiniz (burada filename öğesi grafiği içeren dosyanın tam adı ve yoludur).
Rapor Bu düğmeye basıldığında veya &[Report] kodu girildiğinde, raporun başlığı yazdırılır. Bu seçenek sadece raporları yazdırırken kullanılabilir durumdadır.

Üstbilgi ve Altbilgi grupları, yukarıdaki ayarların üç bölmede yer almasını sağlar: Sol bölüm, Orta bölüm ve Sağ bölüm. İmleci istenilen bölmenin üzerine getirmeniz ve ardından bir düğmeye tıklamanız veya kodu yazmanız yeterlidir.

Aşağıdaki düğmeler de kullanılabilir durumdadır:

Yazı Tipi Bu düğme Yazı Tipi diyalog penceresini açar.
Tarih ve Saat Bu düğme Tarih ve Saat diyalog penceresini açar.
Varsayılan Üstbilgi ve altbilgi için varsayılan ayarları sıfırlamak için bu düğmeye tıklayın.
Ayarları Kaydet Bu diyalog penceresiyle çalışmaya devam ederken, üstbilgi ve altbilgi ayarlarınızı kaydetmek için bu düğmeye tıklayın.
Yazdırma Ön İzleme Bu düğme, geçerli ve yazdırılabilir nesnenin ayrıntılı bir önizlemesini gösteren pencereyi açar.
Yazdır Yazdırma komutu gerçekleştirmek ve bu diyalog penceresini kapatmak için bu düğmeye tıklayın.

See also