Ana içeriğe geç

Dosyalardan veri yükleme

BU SAYFADA

Dosyalardan veri yükleme

QlikView, alanların virgül, sekme ya da noktalı virgül gibi ayırıcıyla ayrıldığı ve bir tabloyu temsil eden dosyalardan veri yükleyebilir. Diğer olası biçimler; dif dosyaları (Data Interchange Format), fix dosyaları (sabit kayıt uzunluğu), HTML tabloları, Excel dosyaları, xml dosyaları ve yerel QVD ve QVX dosyalarıdır. Çoğu durumda, dosyadaki ilk satır alan adlarını barındırır.

Dosyalar, kod içindeki bir load deyimi aracılığıyla yüklenir.

Deyimleri kod düzenleyicisinde manüel olarak yazmak yerine, bu deyimleri otomatik olarak oluşturmak için Tablo dosyası sihirbazını kullanabilirsiniz.

load deyimlerinde, kod ifadeleri tam küme olarak kullanılabilir.

Başka bir QlikView belgesinden veri okumak için, binary deyimini kullanabilirsiniz.