Ana içeriğe geç
Duyuruyu kapat

Çapraz tablolar ile çalışma

BU SAYFADA

Çapraz tablolar ile çalışma

Çapraz tablo, üstbilgi verilerinden oluşan iki dikey liste arasında bir değer matrisi içeren genel bir tablo türüdür. Aşağıdaki tabloya benzeyebilir.

Example 1:  

Year Jan Feb Mar Apr May Jun
2008 45 65 78 12 78 22
2009 11 23 22 22 45 85
2010 65 56 22 79 12 56
2011 45 24 32 78 55 15
2012 45 56 35 78 68 82

Bu tablo basit bir şekilde QlikView'a yüklenirse, sonuç olarak Year için bir alan ve aylardan her biri için bir alan elde edilir. Bu, genellikle, elde etmek isteyeceğiniz bir sonuç değildir. Büyük olasılıkla, her bir üstbilgi kategorisi (Year ve Month) için bir adet ve matris içindeki veri değerleri için bir adet olmak üzere üç alan oluşturulması tercih edilir.

Bu, LOAD veya SELECT deyimine crosstable öneki eklenerek elde edilebilir. Örneğin:

crosstable (Month, Sales) LOAD * from ex1.xlsx;

Böylece, QlikView içinde şu sonuç oluşturulur:

Çapraz tablodan önce genellikle birkaç belirleyici sütun gelir ve bunlar açık bir şekilde okunmalıdır. Bu durumda, bir belirleyici sütun vardır (Year):

Example 2:  

Salesman Year Jan Feb Mar Apr May Jun
A 2008 45 65 78 12 78 22
A 2009 11 23 22 22 45 85
A 2010 65 56 22 79 12 56
A 2011 45 24 32 78 55 15
A 2012 45 56 35 78 68 82
B 2008 57 77 90 24 90 34
B 2009 23 35 34 34 57 97
B 2010 77 68 34 91 24 68
B 2011 57 36 44 90 67 27
B 2012 57 68 47 90 80 94

Bu durumda, solda iki belirleyici sütun bulunur ve bunları matris sütunları izler. Belirleyici sütunların sayısı, aşağıdaki gibi crosstable önekine yönelik üçüncü bir parametre olarak belirtilebilir:

crosstable (Month, Sales, 2) LOAD * from ex2.xlsx;

Böylece, QlikView içinde şu sonuç oluşturulur:

See also

 

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view