Ana içeriğe geç

Dahili dosyalar

QlikView Düzeninde Dosya Başvuruları

QlikView düzeninde harici dosyalarına bilgi olarak, arka plan resmi olarak vb. şekilde başvurulabilecek bazı yerler vardır. Harici dosyalara yerel bir yol veya URL tarafından başvurulur.

QlikView Belgelerindeki Dahili Dosyalar

Belirli durumlarda, dosyaların QlikView belgesine dahil edilmeleri tercih edilebilir.

Kod içinde Load ve Select deyimlerine ait info önekinden önce bundle öneki gelebilir (veya yerini alabilir). Ardından harici dosyalar okunur ve QlikView belgesine eklenir. Harici dosyalara artık dosya içerikleri için başvurmaya gerek kalmaz ve böylece QlikView belgesi taşınabilir hale getirilir.

Bilgiyi gösterme ve bilgi fonksiyonu, kullanılabilir durumda olduklarında eklenmiş dosyaları otomatik olarak kullanır. Eklenmiş dosyalara yapılan açık başvuru için söz dizimi:

qmem://fieldname/fieldvalue |

qmem://fieldname<index>

Burada index, alan içerisindeki bir değerin dahili dizinidir.

Examples:  

'qmem://Country/Austria'

'qmem://MyField/34'

QlikView Program Dosyasındaki Dahili Dosyalar

Standart resim dosyalarından oluşan küçük bir küme, QlikView programına eklenmiş olup, herhangi bir özel hazırlık gerektirmeden belgelerde kullanılabilir.

Bir grup resim ve ses dosyası, QlikView program dosyasına zaten eklenmiş durumdadır. Bu dosyalara herhangi bir özel hazırlık gerekmeden doğrudan düzen içerisinden başvurulabilir. Başvuru için söz dizimi:

qmem://<builtin>/filename

Burada filename aşağıda listelenen (uzantıyı da içeren) dosya adlarından biridir.

Examples:  

'qmem://<builtin>/Arrow_N_G.png'

='qmem://<builtin>/Smiley'&if(sum(Result)<0,1,3)&'_Y.png'

Ok Resimleri

Ok resimleri kümesi, sekiz yönde ve dört renkte oklar görüntülemenizi sağlar. Dosya adları şu şekilde kodlanmıştır: Arrow sözcüğü ve ardından gelen harita yön işareti (_N, _NE, _E, _SE, _S, _SW, _W veya _NW). Bunun ardından yeşil için _G, kırmızı için _R ve sarı için _Y gelebilir. Dosya adından herhangi bir renk belirtilmemişse, gri ok işaretine başvurulur.

Diğer Resimler

Kümede bir dizi başka resim de bulunmaktadır. Bunlar genellikle birçok renkte kullanılabilir durumdadır. Kullanılabilir durumdaki resimlerin listesi aşağıdadır.

Check.png

Check_G.png

Cross.png

Cross_R.png

Minus.png

Minus_R.png

Plus.png

Plus_G.png

Smiley1.png

Smiley1_G.png

Smiley1_Y.png

Smiley2.png

Smiley2_B.png

Smiley2_Y.png

Smiley3.png

Smiley3_R.png

Smiley3_Y.png

Thumb1.png

Thumb2.png

Question.png

Question_G.png

Question_R.png

Question_Y.png

Exclamation.png

Exclamation_G.png

Exclamation_R.png

Exclamation_Y.png

 

Sesler

Bir dizi ses dosyası (.wav) da QlikView içindeki paket kaynaklarına dahil edilmiştir ve bu dosyalara aşağıdaki yollardan erişilebilir:

qmem://<bundled>/sounds/qv_bttn.wav

qmem://<bundled>/sounds/qv_can.wav

qmem://<bundled>/sounds/qv_clear.wav

qmem://<bundled>/sounds/qv_load.wav

qmem://<bundled>/sounds/qv_lock.wav

qmem://<bundled>/sounds/qv_menu.wav

qmem://<bundled>/sounds/qv_ok.wav

qmem://<bundled>/sounds/qv_redo.wav

qmem://<bundled>/sounds/qv_reex.wav

qmem://<bundled>/sounds/qv_save.wav

qmem://<bundled>/sounds/qv_scrpt.wav

qmem://<bundled>/sounds/qv_ulock.wav

qmem://<bundled>/sounds/qv_undo.wav

Not: Gelecek QlikView sürümlerinde bu liste değişebilir.