Ana içeriğe geç

Seçim İmlerini İçeri Aktar

Seçim imleri, Seçim İmleri menüsünden İçeri Aktar... seçilerek seçim imi dosyasına içeri aktarılır. Bu işlem, QlikView seçim imi dosyasının (.qbm uzantılı) seçilebileceği gözatma diyalog penceresini açar. Ardından Seçim İmlerini İçeri Aktar diyalog penceresi açılır.

Seçim İmlerini İçeri Aktar diyalog penceresinde, seçilen seçim imi dosyasında bulunan tüm seçim imlerinin listesi yer alır.

Not: Seçim imleri, yalnızca seçim imlerinin başvurduğu alan ve alan değerlerini içeren QlikView belgesine içeri aktarılmalıdır.
İçeri Aktarma İçin Kullanılabilen Seçim İmleri Solda, seçim imi dosyasında tanımlanmış tüm seçim imleri listelenir.
Geçerli Seçim İmi Sağda, belgede bulunan mevcut kullanıcı seçim imleri veya belge seçim imleri gösterilir. Seçim imleri, kullanıcı seçim imi veya belge seçim imi olarak içeri aktarılmalıdır. Diyalog penceresinin üst kısmındaki radyo düğmeleri seçim iminin içeri aktarılma yollarını yönetir.
İçeri Aktar İçeri Aktarma İçin Kullanılabilen Seçim İmleri listesinde bir veya daha fazla seçim imini vurgulayın ve bunları içeri aktarmak için bu düğmeye basın.
Yeniden Adlandır Vurgulanan seçim imi için içeri aktarılmadan önce yeni bir adın belirlenebileceği Seçim İmini Yeniden Adlandır diyalog penceresini açar.