Ana içeriğe geç

Hiyerarşi Parametreleri

BU SAYFADA

Hiyerarşi Parametreleri

Kaynak Parametreleri Kimlik Alanı (NodeID)
Düğüm kimliğini içeren alanın adı.
Üst Kimlik Alanı (ParentID)
Ana düğümün düğüm kimliğini içeren alanın adı.
Ad Alanı (NodeName)
Düğümün adını içeren alanın adı.
Hiyerarşi Parametreleri Ana Adı (ParentName)
Yeni ParentName alanının adı. İsteğe bağlı parametre.
Yol Adı (PathName)
Kökten düğüme giden yolu içeren yeni Path alanının adı. İsteğe bağlı parametre.
Derinlik Adı (Depth)
Hiyerarşideki düğümün derinliğini içeren yeni Depth alanını adlandırmak için kullanılan dize. İsteğe bağlı parametre.
Yol Kaynağı (PathSource)
Düğüm yolunu oluşturmak için kullanılan düğümün adını içeren alanın adı. İsteğe bağlı parametre. Atlanırsa, NodeName kullanılır.
Yol Ayracı (PathDelimiter)
Yeni Path alanında ayırıcı olarak kullanılan dize, örn. \. İsteğe bağlı parametre. Atlanırsa, '/' kullanılır.
Aittir Parametreleri Üst Öğe Kimliği (AncestorID)
Üst düğüm kimliğini içeren yeni ancestor id alanının adı.
Üst Öğe Adı (AncestorName)
Üst düğüm adını içeren yeni ancestor alanının adı.
Derinlik Farkı Adı (DepthDiff)
Üst düğüme göre hiyerarşide düğümün derinliğini içeren yeni DepthDiff alanının adı. İsteğe bağlı parametre.