Ana içeriğe geç

Dosya Sihirbazı: Tür - Excel XLS

Tablolar Tablolar grubunda, çok sayıda tablo, örneğin HTML veya Excel dosyaları, içeren dosyadan okuma yapıldığında, belirli bir tablo seçilebilir. Excel'de, bir çalışma kitabındaki tüm sayfalar ve çalışma sayfalarındaki tüm adlandırılmış alanlar (örneğin, adlara sahip çoklu hücreler), olası tablolar olarak tanımlanır. Excel sayfa adlarının &, > veya < karakterlerini içermemesi gerektiğini unutmayın.
Bir sayfadaki adlandırılmış bir alanı tanımlarken, seçilen Kapsam Çalışma Kitabı olmalı ve Başvurduğu yer alanı orijinal değerini (varsayılan olarak atanan değeri) korumalıdır. Aksi takdirde, adlandırılmış alan bir tablo olarak görünmeyebilir.
Üstbilgi Boyutu Burada, dosyanın üstbilgi bölümü (belirlenmiş sayıda satır veya bayt) kaldırılabilir (yalnızca ayrılmış, sabit kayıt ve Excel dosyaları için).
Etiketler Alan adları (sütun üstbilgileri) tablonun ilk satırında saklanırsa, bu kontrol Eklenmiş olarak ayarlamalıdır. DIF biçimi aynı zamanda alan adlarının açık şekilde belirtilmesine de izin verir ve bu durum söz konusuysa kontrol Açık olarak ayarlanmalıdır. Tabloda herhangi bir alan adı bulunmuyorsa, Hiçbiri alternatifi kullanılmalıdır.